>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:1994-08-01
ISBN-10:9789144398617
Språk:Svenska
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 1242,93 KB

Kvalitativ metod har under senare år fått en allt starkare ställning inom samhälls- och beteendevetenskaperna. Trots detta finns det få vägledningar i hur kvalitativa analyser bör genomföras. Syftet med denna bok är därför att förmedla ett antal svenska forskares praktiska erfarenheter av kvalitativ metod.Boken består av tre delar. I den första delen redogörs för den vetenskapsteoretiska grunden för kvalitativ analys och de faktorer som påverkar valet av forskningsmetod. I den andra delen presenteras utförligt tre vetenskapsteoretiska skolbildningar: hermeneutik, fenomenologi och fenomenografi. I den tredje delen behandlas två specifika problem i samband med kvalitativ forskning, dels de könsmässiga och moraliska dimensionernas betydelse, dels frågan om kvalitetskriterier.Boken är avsedd för kurser i forskningsmetodik vid samhälls- och beteendevetenskapliga utbildningar vid universitet och högskola.


Nedladdningar:292
Besök:839

Läs boken Kvalitativ Metod Och Vetenskapsteori i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Kvalitativ Metod Och Vetenskapsteori pdf download
Kvalitativ Metod Och Vetenskapsteori e-bok apple
Kvalitativ Metod Och Vetenskapsteori bok pdf svenska
Kvalitativ Metod Och Vetenskapsteori epub books download
Kvalitativ Metod Och Vetenskapsteori las online bok
svenska Kvalitativ Metod Och Vetenskapsteori pdf
Kvalitativ Metod Och Vetenskapsteori book online
Kvalitativ Metod Och Vetenskapsteori book på svenska
Kvalitativ Metod Och Vetenskapsteori audiobook svenska gratis
Kvalitativ Metod Och Vetenskapsteori pa svenska pdf free download
Kvalitativ Metod Och Vetenskapsteori på svenska pdf
Kvalitativ Metod Och Vetenskapsteori on kindle
Kvalitativ Metod Och Vetenskapsteori epub on ipad
Kvalitativ Metod Och Vetenskapsteori svenska audiobook free
Kvalitativ Metod Och Vetenskapsteori ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *