>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:
ISBN-10:9789152315217
Språk:Svenska
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 4933,69 KB

Äldres hälsa och livskvalitet består av två delar: Gerontologi och Geriatrik.
Del 1 innehåller kunskaper om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet. Ett kapitel berör attityder till åldrandet och sexualitet samt homo-, bi- och transsexualitet. Omsorg om äldre personer med utvecklingsstörning blir belyst i ett kapitel.
Del 2 innehåller kunskaper om geriatriska sjukdomar, deras behandling och rehabilitering. Kapitlet om psykisk hälsa och ohälsa tar upp vikten av aktivitet och socialt umgänge för att bevara den psykiska hälsan. Den palliativa vården beskrivs utifrån den palliativa vårdfilosofins fyra hörnstenar.
Varje kapitel avslutas med studieuppgifter och referenser. professor emerita i vårdvetenskap.


Nedladdningar:593
Besök:679

Läs boken Äldres hälsa och livskvalitet i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Äldres hälsa och livskvalitet pdf download
Äldres hälsa och livskvalitet e-bok apple
Äldres hälsa och livskvalitet bok pdf svenska
Äldres hälsa och livskvalitet epub books download
Äldres hälsa och livskvalitet las online bok
svenska Äldres hälsa och livskvalitet pdf
Äldres hälsa och livskvalitet book online
Äldres hälsa och livskvalitet book på svenska
Äldres hälsa och livskvalitet audiobook svenska gratis
Äldres hälsa och livskvalitet pa svenska pdf free download
Äldres hälsa och livskvalitet på svenska pdf
Äldres hälsa och livskvalitet on kindle
Äldres hälsa och livskvalitet epub on ipad
Äldres hälsa och livskvalitet svenska audiobook free
Äldres hälsa och livskvalitet ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *