>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2014-12-18
Språk:Svenska
ISBN-10:9780273759126
Format:.epub.mobi.pdf.djvu.txt.fb2.ibooks.lit.kindle.mp3.ogg
Filstorlek: 8727,39 KB

Äldrevård och äldreomsorg är viktiga kunskapsområden inom sjuksköterskeprogrammet. Att vårda äldre personer ger en unik möjlighet till personlig utveckling och mognad. Den nära kontakten med människor som levt ett långt liv och har ett rikt kapital av varierande erfarenhet kan ge perspektiv och insikt i ens egen tillvaro. De äldre behöver mötas av en lugn, kunnig och vänlig personal som ser till helheten och visar respekt för den äldre människan och hans eller hennes livserfarenhet.

I boken Äldrevård och äldreomsorg finns kapitel eller avsnitt som i olika grad berör de sex kärnkompetenserna, som är viktiga för alla yrkesutövare inom vård och omsorg. Dessa är personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik.

Centralt i boken är personcentrerad vård. I personcentrerad vård med god kvalitet ska personen hela tiden vara i centrum. Därför behöver sjuksköterskan förstå hur den äldre personen upplever sin totala livssituation.

I bokens samtliga kapitel presenterar olika omvårdnadsforskare varsin studie med anknytning till kapitlens innehåll. Detta höjer bokens kvalitet och ger läsaren en inblick i mångfalden av svensk omvårdnadsforskning. Innehållet i varje kapitel sammanfattas i form av huvudpunkter i slutet, där även uppgifter att reflektera över och att arbeta med går att finna.

I den nyutkomna boken presenteras kunskaper från olika forskningsstudier samt från författarnas mångåriga erfarenhet inom äldrevård samt undervisning i ämnet på såväl grund- som högskolenivå. Båda författarna är medicine doktorer inom ämnesområdet omvårdnad med inriktning mot äldre.

Presentation av bokens författare
Ann-Marie Hedman, leg sjuksköterska, med dr inom ämnesområdet omvårdnad med inriktning mot äldre och lektor vid Röda Korsets Högskola. Hennes doktorsavhandling handlar om att vara anhörig till äldre personer som drabbats av höftfraktur. Studierna är riktade mot upplevelsen av vård och rehabilitering av personer både med och utan kognitiv nedsättning. Ann-Maries forskning behandlar även äldre hemmaboende med långvarig smärta, fallolyckor och samverkan inom vården.

Wallis Jansson, leg sjuksköterska, med dr inom ämnesområdet omvårdnad med inriktning mot äldre och tidigare universitetslektor vid Karolinska Institutet. Hennes doktorsavhandling handlar om situationen för anhöriga till personer med demenssjukdom med fokus på makar och vuxna barn. Wallis har efter pensioneringen arbetat som projektledare vid Nestor FoU-center och främst arbetat med kompetensutveckling av vård- och omsorgspersonal samt med framställande av läromedel.Nedladdningar:393
Besök:946

Läs boken Äldrevård och äldreomsorg i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Äldrevård och äldreomsorg pdf download
Äldrevård och äldreomsorg e-bok apple
Äldrevård och äldreomsorg bok pdf svenska
Äldrevård och äldreomsorg epub books download
Äldrevård och äldreomsorg las online bok
svenska Äldrevård och äldreomsorg pdf
Äldrevård och äldreomsorg book online
Äldrevård och äldreomsorg book på svenska
Äldrevård och äldreomsorg audiobook svenska gratis
Äldrevård och äldreomsorg pa svenska pdf free download
Äldrevård och äldreomsorg på svenska pdf
Äldrevård och äldreomsorg on kindle
Äldrevård och äldreomsorg epub on ipad
Äldrevård och äldreomsorg svenska audiobook free
Äldrevård och äldreomsorg ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *