>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2012-08-09
Språk:Svenska
ISBN-10:9789144060255
Format:.epub.mobi.pdf.djvu.txt.fb2.ibooks.lit.kindle.mp3.ogg
Filstorlek: 3166,55 KB

Elever med olika språklig och kulturell bakgrund bär med sig erfarenheter som borde ses som en stor tillgång i våra klassrum. I stället speglar ofta innehållet i skolans litteraturval och litteraturarbete de erfarenheter och värderingar som majoritetseleverna representerar.

Vad får våra elever ta del av genom litteraturundervisningen

– och hur låter vi dem göra det? Författarna diskuterar, utifrån

olika inriktningar inom litteraturvetenskap och andraspråksforskning, det traditionella sättet att undervisa i litteratur och litteraturhistoria men stakar även ut förslag till alternativa synsätt. Frågor som rör vad man ska läsa, vilka frågor man ställer till texterna, vilka perspektiv man belyser dem ifrån och vilka sammanhang man placerar dem i får stort utrymme i boken. I de olika kapitlen diskuterar författarna bland annat sambandet mellan litteratur och nationell identitet, relationen mellan skönlitteratur, exil och migration samt beskriver problematiken kring tolkning, översättning och adaptation.

Litteraturen, språket, världen vänder sig främst till blivande och verksamma lärare i svenska och svenska som andraspråk i grundskolans år 7-9 samt gymnasiet.Nedladdningar:347
Besök:672

Läs boken Litteraturen, språket, världen : andraspråksperspektiv på litteraturundervisning i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Litteraturen, språket, världen : andraspråksperspektiv på litteraturundervisning pdf download
Litteraturen, språket, världen : andraspråksperspektiv på litteraturundervisning e-bok apple
Litteraturen, språket, världen : andraspråksperspektiv på litteraturundervisning bok pdf svenska
Litteraturen, språket, världen : andraspråksperspektiv på litteraturundervisning epub books download
Litteraturen, språket, världen : andraspråksperspektiv på litteraturundervisning las online bok
svenska Litteraturen, språket, världen : andraspråksperspektiv på litteraturundervisning pdf
Litteraturen, språket, världen : andraspråksperspektiv på litteraturundervisning book online
Litteraturen, språket, världen : andraspråksperspektiv på litteraturundervisning book på svenska
Litteraturen, språket, världen : andraspråksperspektiv på litteraturundervisning audiobook svenska gratis
Litteraturen, språket, världen : andraspråksperspektiv på litteraturundervisning pa svenska pdf free download
Litteraturen, språket, världen : andraspråksperspektiv på litteraturundervisning på svenska pdf
Litteraturen, språket, världen : andraspråksperspektiv på litteraturundervisning on kindle
Litteraturen, språket, världen : andraspråksperspektiv på litteraturundervisning epub on ipad
Litteraturen, språket, världen : andraspråksperspektiv på litteraturundervisning svenska audiobook free
Litteraturen, språket, världen : andraspråksperspektiv på litteraturundervisning ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *