>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2015-01-05
Språk:Svenska
ISBN-10:9789140688262
Format:.epub.mobi.pdf.djvu.txt.fb2.ibooks.lit.kindle.mp3.ogg
Filstorlek: 8379,27 KB

Människan är en flexibel varelse och hon kan lära sig en mängd fysiska och intellektuella färdigheter. En del av det vi kan, snappar vi upp i vardagen i familjen, i kamratkretsen och genom olika fritidsaktiviteter, annat tar vi till oss genom undervisning och systematiskt organiserad utbildning. Ju mer komplext samhället blir, desto längre tid ägnar vi åt utbildning och lärande. Trots lärandets stora betydelse för individ och samhälle, är det svårt att hitta en entydig definition av vad lärande är.

Den här boken introducerar olika perspektiv på lärande som är och har varit framträdande i forskning och diskussion om skola och utbildning under de senaste hundra åren. Hur vi uppfattar lärande spelar en avgörande roll för hur undervisning planeras, genomförs och utvärderas. De föreställningar om – eller metaforer för – lärande som vi lever med, blir utgångspunkter för hur läroplaner formuleras, hur nationella prov organiseras, vad vi ser som god pedagogik i klassrum och andra lärmiljöer och vilka förväntningar vi har på barn, unga och numera också vuxna. De perspektiv som presenteras i boken sträcker sig från behaviorism och neurovetenskap till situerade och sociokulturella traditioner.

Roger Säljö är professor i pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet och föreståndare för det av Vetenskapsrådet finansierade Linnécentret om lärande och medier vid Göteborgs universitet.Nedladdningar:539
Besök:784

Läs boken Lärande – en introduktion till perspektiv och metaforer i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Lärande – en introduktion till perspektiv och metaforer pdf download
Lärande – en introduktion till perspektiv och metaforer e-bok apple
Lärande – en introduktion till perspektiv och metaforer bok pdf svenska
Lärande – en introduktion till perspektiv och metaforer epub books download
Lärande – en introduktion till perspektiv och metaforer las online bok
svenska Lärande – en introduktion till perspektiv och metaforer pdf
Lärande – en introduktion till perspektiv och metaforer book online
Lärande – en introduktion till perspektiv och metaforer book på svenska
Lärande – en introduktion till perspektiv och metaforer audiobook svenska gratis
Lärande – en introduktion till perspektiv och metaforer pa svenska pdf free download
Lärande – en introduktion till perspektiv och metaforer på svenska pdf
Lärande – en introduktion till perspektiv och metaforer on kindle
Lärande – en introduktion till perspektiv och metaforer epub on ipad
Lärande – en introduktion till perspektiv och metaforer svenska audiobook free
Lärande – en introduktion till perspektiv och metaforer ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *