>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789147100620
Utgivningsdatum:2012-06-18
Språk:Svenska
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 2691,28 KB

Lärarens ledarskap handlar om den mångfasetterade kompetens som en lärare behöver för att leda arbetet i klassrummet och i skolan i stort. Författaren tar ett helhetsgrepp på lärarledarskapet och undersöker och beskriver det utifrån skolans många olika målsättningar.

Läs mer
I boken presenteras och analyseras grupprocesser, konflikthantering, ledarskap och sociala relationer – kompetenser som är grundläggande för att hantera läraryrkets möjligheter och utmaningar. Boken avslutas med ett antal tillämpningsuppgifter, dilemman, som lärare kan ställas inför och som inbjuder till diskussion om olika handlingsalternativ.
Följande aspekter av lärares ledarskap tas upp i boken:
Didaktiskt lärarledarskap
Relationellt lärarledarskap
Grupper och grupprocesser
Lärarledarskap, skolkulturer och lagarbete
Värdegrundsarbete
Kränkningar och konflikthantering
Lärarledarskap, etik och profession

Boken vänder sig till blivande ämnes- och grundlärare och verksamma lärare.

Om författarna
Matts Dahlkwist är lärarutbildare vid Uppsala universitet.Nedladdningar:577
Besök:997

Läs boken Lärarens ledarskap : relationer och grupprocesser i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Lärarens ledarskap : relationer och grupprocesser pdf download
Lärarens ledarskap : relationer och grupprocesser e-bok apple
Lärarens ledarskap : relationer och grupprocesser bok pdf svenska
Lärarens ledarskap : relationer och grupprocesser epub books download
Lärarens ledarskap : relationer och grupprocesser las online bok
svenska Lärarens ledarskap : relationer och grupprocesser pdf
Lärarens ledarskap : relationer och grupprocesser book online
Lärarens ledarskap : relationer och grupprocesser book på svenska
Lärarens ledarskap : relationer och grupprocesser audiobook svenska gratis
Lärarens ledarskap : relationer och grupprocesser pa svenska pdf free download
Lärarens ledarskap : relationer och grupprocesser på svenska pdf
Lärarens ledarskap : relationer och grupprocesser on kindle
Lärarens ledarskap : relationer och grupprocesser epub on ipad
Lärarens ledarskap : relationer och grupprocesser svenska audiobook free
Lärarens ledarskap : relationer och grupprocesser ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *