>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2016-10-26
Språk:Svenska
ISBN-10:9789140694768
Format:.epub.mobi.pdf.djvu.txt.fb2.ibooks.lit.kindle.mp3.ogg
Filstorlek: 4826,32 KB

Läroplansteori och didaktik är två delar av det vetenskapliga ämnet pedagogik. Läroplansteorins grundläggande fråga är ”Vad räknas som kunskap?”. Det är en fråga som ständigt är utsatt för omprövning och debatt. En fråga som ofta väcker känslor och som aldrig kommer att få ett slutgiltigt svar. Lika omdebatterad är didaktikens grundläggande fråga om hur kunskaper, värden och erfarenheter ska organiseras i konkreta undervisnings- och lärandesituationer.

I den här boken belyser författaren dessa två breda frågeställningar ur ett flertal olika aspekter. Som en röd tråd löper insikten att det vi håller för sant i frågor om utbildning och lärande förändras historiskt över tid och varierar geografiskt, beroende på historiska, sociala och kulturella traditioner.

I bokens andra upplaga har tillkommit ett kapitel om hur förskolans läroplan har växt fram som del av en transnationell utbildningspolicy. Med start i 1970-talets barnstugeutredning redogörs för vilka tankar och begrepp som har format måldokumenten från Pedagogiskt program för förskolan till förskolans två första läroplaner.

Boken avslutas med ett avsnitt som visar på hur varje läroplan mer eller mindre medvetet grundas på antaganden om ett visst medborgarideal. I en bilaga ges praktiska exempel på hur man som lärare själv kan genomföra en didaktisk läroplansanalys.

Ninni Wahlström är professor i pedagogik med inriktning mot forskning och utvärdering av läroplaner ur ett kunskapsfilosofiskt, utbildningspolitiskt och didaktiskt perspektiv. Hon är verksam vid Institutionen för utbildningsvetenskap på Linnéuniversitetet.Nedladdningar:271
Besök:742

Läs boken Läroplansteori och didaktik i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Läroplansteori och didaktik pdf download
Läroplansteori och didaktik e-bok apple
Läroplansteori och didaktik bok pdf svenska
Läroplansteori och didaktik epub books download
Läroplansteori och didaktik las online bok
svenska Läroplansteori och didaktik pdf
Läroplansteori och didaktik book online
Läroplansteori och didaktik book på svenska
Läroplansteori och didaktik audiobook svenska gratis
Läroplansteori och didaktik pa svenska pdf free download
Läroplansteori och didaktik på svenska pdf
Läroplansteori och didaktik on kindle
Läroplansteori och didaktik epub on ipad
Läroplansteori och didaktik svenska audiobook free
Läroplansteori och didaktik ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *