>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2015-07-29
ISBN-10:9789147117048
Språk:Svenska
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 4134,86 KB

Behovet av ett nytt läromedel inom marknadsföring är stort eftersom mycket har hänt på marknaden de senaste 20 åren. M3000 Marknadsföring möter det behovet genom att koppla teorier inom marknadsföring till dagens situation på marknaden.

Läs mer
PEDAGOGISKA TANKAR
Utmärkande drag
– Speglar dagens marknad
– Teorier och metoder presenterat på strukturerat och smakfullt sätt
– Tydlig koppling till ämnesplanen
– Nivågrupperade uppgifter som testar alla betygsnivåer i kunskapskraven
– Bedömningsstöd i lärarhandledningen
KOMPONENTER
Faktabok
I faktaboken finns kopplingen mellan det centrala innehållet och de olika kapitlen i boken. På så sätt vet både du som lärare och eleverna vilken punkt i ämnesplanen ni just nu arbetar med.
Övningsbok
Övningsbokens uppgifter är indelade så att eleven kan träna på sin nivå:
– Öva centrala begrepp
– Beskriv, och redogör
– Värdera och analysera
– Samtala och diskutera
Lärarhandledning (nedladdningsbar)
Vad krävs för ett A-betyg? Söker du bedömningsstöd, lektionstips, förslag till provuppgifter, powerpointbilder så hittar du det och lite till i den fylliga lärarhandledningen.
Kommentarer och lösningar
I kommentarer och lösningar finns utförliga lösningsförslag som både du som lärare och eleverna har stor hjälp av.
INNEHÅLL
M3000 Marknadsföring innehåller 14 kapitel indelade i följande sex block:
1. Marknadsplan
I blocket tas begreppen vision och affärsidé upp, liksom marknadsplanen och affärsplanen och dessas innehåll.
2. Nulägesanalys
För att kunna fatta korrekta beslut och agera på ett klokt sätt behöver nuläget analyseras noggrant. I blocket beskrivs hur en nulägesanalys går till och alla delar som behöver analyseras både inom företaget och i omvärlden i en omvärldsanalys. Företagets resurser, produkten, distributionen, kunderna, konkurrenterna, leverantörerna, samhällets förändring och utveckling och hur marknadsundersökningar går till.
3. Mål och strategi
Mål och strategier tas upp i nästa block och vi får en gedigen genomgång av hur du inom marknadsföringen behöver navigera mellan begrepp som konkurrens, varumärke, positionering.
4. Marknadsföringens metoder och regler
Blocket tar bland annat upp metoder inom marknadsföring samt de lagar och andra bestämmelser som gäller inom området. Internationell marknadsföring ingår även i detta block.
5. Kommunikation
I blocket tas marknadskommunikationen upp. Först förklaras vad kommunikation innebär och därefter beskrivs olika kommunikationskanaler och hur dessa kan användas tillsammans för att stärka budskapet. Slutligen berörs kampanjplanering.
6. Utvärdering
I det sista blocket beskrivs mål och syfte med uppföljning och utvärdering.

Om författarna
Rolf Jansson är tidigare vd och koncernchef i Cordovan Group.
Jan-Olof Andersson har en lång erfarenhet som utbildare, konsult och läromedelsförfattare.
Anders Pihlsgård är erfaren lärare, konsult och affärsområdesutvecklare.
Nils Nilsson är lektor vid Linnéuniversitetet. Han har också ett långt förflutet i näringslivet.Nedladdningar:233
Besök:965

Läs boken M3000 Marknadsföring Faktabok i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
M3000 Marknadsföring Faktabok pdf download
M3000 Marknadsföring Faktabok e-bok apple
M3000 Marknadsföring Faktabok bok pdf svenska
M3000 Marknadsföring Faktabok epub books download
M3000 Marknadsföring Faktabok las online bok
svenska M3000 Marknadsföring Faktabok pdf
M3000 Marknadsföring Faktabok book online
M3000 Marknadsföring Faktabok book på svenska
M3000 Marknadsföring Faktabok audiobook svenska gratis
M3000 Marknadsföring Faktabok pa svenska pdf free download
M3000 Marknadsföring Faktabok på svenska pdf
M3000 Marknadsföring Faktabok on kindle
M3000 Marknadsföring Faktabok epub on ipad
M3000 Marknadsföring Faktabok svenska audiobook free
M3000 Marknadsföring Faktabok ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *