>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Språk:Svenska
ISBN-10:9789127147058
Utgivningsdatum:2017-12-11
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 2697,57 KB

Status och makt påverkar hur vi pratar och förhåller oss till varandra. Några kända makthierarkier handlar om kön, klass, etnicitet, ålder och funktionsnedsättning. Dessa utspelar sig i alla relationella sammanhang även i psykoterapi.

Relationen mellan klient och terapeut är inte jämlik. Terapeuten har mer makt utifrån sin utbildning och anställning, medan klienten ofta är i kris eller har svårigheter och är i behov av den hjälp som terapeuten kan erbjuda. Vilka former av makt kan gestalta sig i samtalet och hur kan makten påverka psykoterapin?

Den här boken vill bidra till ökad förståelse för vad makt är, hur den yttrar sig i psykoterapi och hur makt kan utjämnas. Vinsterna med maktutjämning är många. Det kan stärka alliansen och samarbetet mellan klient och terapeut, göra terapeuten mer träffsäker i sina bedömningar, vara en hjälp i att anpassa behandlingsupplägget och därmed bidra till färre avhopp och ett bättre utfall av terapin.

Författaren undersöker och ger kunskap om jämställdhet, mångfald, fördomar och normer. Här finns också fördjupande kapitel om genus/kön, sexualitet, allians, språk och kommunikation, samt fallexempel med maktanalyser. De teoretiska verktyg som genomsyrar innehållet är kulturpsykologi, intersektionalitet och normkritik. Författaren visar också hur dessa perspektiv kan införlivas i en fallkonceptualisering i KBT med maktperspektiv. Till varje kapitel finns reflektionsfrågor och övningar som hjälper läsaren att öka sin medvetenhet om makt och att omsätta kunskapen i praktisk handling.

Boken vänder sig till psykolog- och psykoterapistuderande samt till yrkesverksamma psykologer, psykoterapeuter, psykiatri- och vårdpersonal.Nedladdningar:232
Besök:745

Läs boken Makt och psykoterapi i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Makt och psykoterapi pdf download
Makt och psykoterapi e-bok apple
Makt och psykoterapi bok pdf svenska
Makt och psykoterapi epub books download
Makt och psykoterapi las online bok
svenska Makt och psykoterapi pdf
Makt och psykoterapi book online
Makt och psykoterapi book på svenska
Makt och psykoterapi audiobook svenska gratis
Makt och psykoterapi pa svenska pdf free download
Makt och psykoterapi på svenska pdf
Makt och psykoterapi on kindle
Makt och psykoterapi epub on ipad
Makt och psykoterapi svenska audiobook free
Makt och psykoterapi ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *