>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2017-08-14
Språk:Svenska
ISBN-10:9789144119328
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 4523,38 KB

Den ekonomiska utvecklingen i Sverige har under de senaste åren varit relativt god jämfört med den i många andra länder. Detta har delvis sin förklaring i en expansiv ekonomisk politik. Riksbanken har sänkt styrräntan till negativa nivåer och köpt statsobligationer för att pressa ned marknadsräntorna. Regeringen å sin sida har haft stora utgifter relaterade till det historiskt höga antalet asylsökande. Den förda politiken väcker frågor för framtiden: Vad kan Riksbanken göra om en ny konjunktursvacka kommer och räntan inte kan sänkas ytterligare? Har finansiella obalanser byggts upp? Hur ska arbeten och bostäder ordnas åt nyanlända när såväl arbets- som bostadsmarknad uppvisar betydande problem redan idag?
För att förstå hur den svenska ekonomin fungerar och analysera fråge ställningar kring den är det nödvändigt att sätta sig in i förhållanden som inte behandlas i internationella läroböcker. Hur bedrivs svensk finans- och penningpolitik? Hur styrs den offentliga sektorn? Hur fungerar arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och finansmarknaderna? Hur bedrivs konkurrens- och miljöpolitik? Vad blir effekterna av det svenska skattesystemet?
Marknad och politik förändras med sin omvärld. Samtliga kapitel i denna tolfte upplaga är antingen nyskrivna eller omarbetade. Boken ger en fullödig bild av den svenska ekonomin och den ekonomiska politiken när 2000-talets andra decennium närmar sig sitt slut – detta utan att tappa de historiska kopplingarna.
Marknad och politik är en modern lärobok om den svenska ekonomin avsedd för grundutbildningen i nationalekonomi vid universitet och högskolor. Boken är en naturlig byggsten i en utbildning för framtidens svenska ekonomer. Den lämpar sig också väl för andra som vill sätta sig in i hur den svenska ekonomin fungerar då den inte kräver några djupare förkunskaper i nationalekonomi.


Nedladdningar:361
Besök:747

Läs boken Marknad och politik i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Marknad och politik pdf download
Marknad och politik e-bok apple
Marknad och politik bok pdf svenska
Marknad och politik epub books download
Marknad och politik las online bok
svenska Marknad och politik pdf
Marknad och politik book online
Marknad och politik book på svenska
Marknad och politik audiobook svenska gratis
Marknad och politik pa svenska pdf free download
Marknad och politik på svenska pdf
Marknad och politik on kindle
Marknad och politik epub on ipad
Marknad och politik svenska audiobook free
Marknad och politik ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *