>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789140673985
Språk:Svenska
Utgivningsdatum:2011-08-01
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 8367,92 KB

My är en matematikdidaktisk bok som fokuserar på vad som kännetecknar elever i behov av särskilt stöd. Författarna delar in dessa elever i tre kategorier: elever i matematiksvårigheter, elever med särskilda förutsättningar samt tvåspråkiga elever. Boken innehåller också förslag på åtgärder och vidare läsning inom området.

Med utgångspunkt i aktuell matematikdidaktisk forskning försöker författarna ge svar på bland annat följande frågor:

  • Hur vanligt är det med matematiksvårigheter i skolan och vad beror de på?
  • Hur kan man bäst evaluera elever i matematiksvårigheter?
  • Vad innebär uttrycket ”elever med särskilda förutsättningar” och vad kännetecknar dessa elever?
  • Vilka områden inom undervisningen är viktiga att uppmärksamma när det gäller tvåspråkiga elever?

My är skriven för alla som undervisar i matematik, såväl lärarstuderande som verksamma lärare.
I serien Matematik för lärare finns även Ypsilon Grundbok band 1 och 2 samt Delta Didaktik. Ypsilon behandlar det matematiska innehållet i grundskolan. I direkt anslutning till ämnesinnehållet behandlas de matematikdidaktiska frågeställningar som är relevanta. Delta behandlar matematikdidaktiska frågor som inte är knutna till något specifikt matematiskt tema.

Författare: Kristine Jess, Jeppe Skott och Hans Christian Hansen. Författarna är verksamma inom den danska lärarutbildningen. Jeppe Skott är även professor i matematikdidaktik vid Växjö universitet.

Översättning: Joachim Retzlaff

Fackgranskare för den svenska utgåvan: Mikael Holmquist, universitetslektor vid Enheten för ämnesdidaktik, Göteborgs universitet samt Johan Häggström, universitetslektor vid Enheten för ämnesdidaktik, Göteborgs universitet och vid Nationellt Centrum för MatematikutbildningNedladdningar:431
Besök:832

Läs boken Matematik för lärare, My i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Matematik för lärare, My pdf download
Matematik för lärare, My e-bok apple
Matematik för lärare, My bok pdf svenska
Matematik för lärare, My epub books download
Matematik för lärare, My las online bok
svenska Matematik för lärare, My pdf
Matematik för lärare, My book online
Matematik för lärare, My book på svenska
Matematik för lärare, My audiobook svenska gratis
Matematik för lärare, My pa svenska pdf free download
Matematik för lärare, My på svenska pdf
Matematik för lärare, My on kindle
Matematik för lärare, My epub on ipad
Matematik för lärare, My svenska audiobook free
Matematik för lärare, My ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *