>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Språk:Svenska
Utgivningsdatum:2011-01-17
ISBN-10:9789147085460
Format:.epub.mobi.pdf.djvu.txt.fb2.ibooks.lit.kindle.mp3.ogg
Filstorlek: 6666,52 KB

Matematikboken XYZ är granskad av didaktiker och baseras på de senaste forskningsrönen. Och givetvis svarar den mot kraven i Lgr11. Trots alla nyheter i upplaga 4 har vi självklart behållit seriens stora fördelar: att du både kan hålla ihop klassen och samtidigt låta alla jobba på sin nivå. Nu finns fyra parallella nivåer i varje avsnitt. De nivåerna har vi samlat i en bok per årskurs, även i 8:an och 9:an.

Läs mer
Uppgifternas art varierar ännu mer än tidigare. Varierade frågeställningar gör att eleverna inte bara löser sina uppgifter mekaniskt. När eleverna får resonera kring lösningar och förklara hur de tänker stärker det deras förståelse. Därför finns gott om diskussionsfrågor. Vi lyfter också de matematiska begreppen på ett tydligare sätt eftersom de är grunden för att eleverna ska kunna utveckla det matematiska språket. Texten är granskad för elever som har svenska som andraspråk.
Med XYZ är det lätt att hålla ihop klassen. Eftersom avsnitten innehåller fyra svårighetsnivåer kan varje elev arbeta med uppgifter som är lagom utmanande för just henne eller honom. Det innebär att du kan individualisera undervisningen utifrån elevernas matematiska nivå istället för deras arbetstempo. En stor fördel med konceptet i Matematikboken är att en elev kan arbeta på olika nivåer i olika avsnitt.
När klassen alltid är samlad kring samma moment får du de bästa förutsättningarna för gemensamma diskussioner och aktiviteter. Att höra hur andra tänker kring problem och lösningar skapar en djupare förståelse än om man bara arbetar självständigt, något som uppmärksammats stort på senare år.
Uppgifterna växlar mellan att vara färdighetstränande, kommunikativa, laborativa, undersökande, problemlösande och tematiska. Författarnas egna hemsida, www.matematikbokenxyz.se, erbjuder extramaterial och konkreta tips, förslag på hur du kan arbeta mer med digital undervisning etc.
Bokens sex kapitel har alla följande upplägg:
Målsida – Här beskrivs vilka kompetenser och vilket innehåll eleven får möjlighet att utveckla i kapitlet.
Aktiviteter – Inleder flera av avsnitten och belyser centrala begrepp. Det är ofta praktiska uppgifter att lösa i par eller grupp.
Genomgångar och exempel – Varje avsnitt har i början en genomgång med tydliga exempel på hur man kan lösa uppgifter inom det aktuella området.
Uppgifter på fyra nivåer – Från nivå ETT med lätta uppgifter till uppgifterna på nivå FYRA som ger rejäla utmaningar.
Taluppfattning och huvudräkning – Träning av grundläggande matematik. Påminner om en av delarna i nationella provet.
Räkna och häpna – Spännande beräkningar från vardagslivet som kräver noggrannhet eftersom svaren ofta är oväntade.
Resonera och utveckla – Uppgifter av undersökande karaktär. Börjar med enklare deluppgifter för att mot slutet bli mer krävande. Påminner om en av delarna i nationella provet.
Kan du begreppen? – Ett bra tillfälle för eleverna att fundera över om de har förstått centrala begrepp.
Kan du förklara? – Här är det tänkt att eleverna övar på att förklara och använda begreppen för att lösa uppgifter i par.
Sammanfattning – Kapitlets viktigaste begrepp och formler samlade i tabellform.
Blandade uppgifter – Blandad repetition från alla avsnitt i kapitlet.
Diagnos – Avstämning för att synliggöra i vilken utsträckning elevens kunskaper har utvecklats.
Träna mera eller Tema – Eleven går vidare till ett av momenten beroende av resultatet på diagnosen. Temat påminner om en av delarna i nationella provet.
Problemlösning – Uppgifter som inte kräver någon formell lösning, utan syftar till att väcka kreativitet och samarbete.
Sist i boken finns fyra läxor till varje kapitel. I läxorna finns uppgifter från det aktuella kapitlet, men även repetition från tidigare kapitel. Varje läxa innehåller en diskussionsuppgift, som vi hoppas att eleverna kan genomföra med t.ex. sina föräldrar. Precis som i tidigare upplagor finns ett Veckans problem sist i varje läxa.
<Nedladdningar:522
Besök:614

Läs boken Matematikboken X i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Matematikboken X pdf download
Matematikboken X e-bok apple
Matematikboken X bok pdf svenska
Matematikboken X epub books download
Matematikboken X las online bok
svenska Matematikboken X pdf
Matematikboken X book online
Matematikboken X book på svenska
Matematikboken X audiobook svenska gratis
Matematikboken X pa svenska pdf free download
Matematikboken X på svenska pdf
Matematikboken X on kindle
Matematikboken X epub on ipad
Matematikboken X svenska audiobook free
Matematikboken X ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *