>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Språk:Svenska
Utgivningsdatum:
ISBN-10:9789198037210
Format:.epub.mobi.pdf.djvu.txt.fb2.ibooks.lit.kindle.mp3.ogg
Filstorlek: 9212,93 KB

Medarbetarens guide till framgång – Förbättra med Lean! ger en lättläst beskrivning av de mest centrala delarna av Lean. Med sina enkla och pedagogiska beskrivningar syftar boken till att ge en bra kunskapsgrund för alla medarbetare i en organisation. Fokus ligger på en enkel och konkret beskrivning av standardisering och ständiga förbättringar. Detta är de delar av Lean som alla berörs av och som lägger grunden för en framgångsrik Lean-kultur.

Boken erbjuder ett effektivt stöd till ledare i arbetet med att träna sin personal. Med korta och kärnfulla kapitel och med reflektions-/diskussionsfrågor efter varje avsnitt blir det enkelt att koppla bokens budskap till den egna verksamheten. Därmed utgör boken en utmärkt grund för att genomföra en konkret och praktisk Lean-träning i den egna verksamheten.

Utöver beskrivningen av Lean från värderingar till resultat presenteras ett antal medarbetar- och ledarskapsprinciper. Medarbetarprinciperna beskriver tänkesätt för att på bästa sätt bidra till att skapa en Lean-kultur i organisationen. De kan också med fördel användas som utgångspunkt vid t.ex. utvecklingssamtal. Ledarskapsprinciperna presenteras i sin tur för att alla i organisationen ska förstå ledarens roll i en verksamhet som strävar mot Lean.

Boken rekommenderas för alla som vill ha en enkel, lättläst och konkret introduktion till vad Lean innebär. För läsare som i nästa steg vill fördjupa sina kunskaper om Lean rekommenderas boken Lean – Gör avvikelser till framgång! medan boken Ledarskap – Gör Lean till framgång! ger en fördjupning av vad som krävs av en ledare för att lyckas leda sin organisation mot Lean. De tre böckerna bildar en serie och de bygger således på varandra.Nedladdningar:361
Besök:921

Läs boken Medarbetarens guide till framgång – Förbättra med Lean! i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Medarbetarens guide till framgång – Förbättra med Lean! pdf download
Medarbetarens guide till framgång – Förbättra med Lean! e-bok apple
Medarbetarens guide till framgång – Förbättra med Lean! bok pdf svenska
Medarbetarens guide till framgång – Förbättra med Lean! epub books download
Medarbetarens guide till framgång – Förbättra med Lean! las online bok
svenska Medarbetarens guide till framgång – Förbättra med Lean! pdf
Medarbetarens guide till framgång – Förbättra med Lean! book online
Medarbetarens guide till framgång – Förbättra med Lean! book på svenska
Medarbetarens guide till framgång – Förbättra med Lean! audiobook svenska gratis
Medarbetarens guide till framgång – Förbättra med Lean! pa svenska pdf free download
Medarbetarens guide till framgång – Förbättra med Lean! på svenska pdf
Medarbetarens guide till framgång – Förbättra med Lean! on kindle
Medarbetarens guide till framgång – Förbättra med Lean! epub on ipad
Medarbetarens guide till framgång – Förbättra med Lean! svenska audiobook free
Medarbetarens guide till framgång – Förbättra med Lean! ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *