>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789139020721
Utgivningsdatum:2018-02-07
Språk:Svenska
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 1478,12 KB

I denna bok presenteras gällande svensk lagstiftning, EU-rätt och
relevant rättspraxis avseende mervärdesskatt. Utmärkande för framställningen är kombinationen av teoretiskt och praktiskt anslag. Författarna representerar både den vetenskapligt och den praktiskt verksamma sidan på mervärdesskatteområdet.

Mervärdesskatt i teori och praktik är indelad i en allmän och i en särskild del. I den allmänna delen behandlas mervärdesskattens syfte och utformning, principer, rättskällor samt skattskyldighet och avdragsrätt. Denna del är avsedd att ge läsaren grunderna för mervärdesskatten och därmed underlätta studiet av de frågor som behandlas i den särskilda delen av boken.

I den särskilda delen ges fördjupade redogörelser och i vissa fall författarnas egna synpunkter på ett urval aktuella problemområden, t.ex. företagsförvärv, gränsöverskridande handel, fastigheter och konkurssituationer. Avsikten har i första hand varit att åstadkomma en problemorienterad, snarare än en heltäckande framställning.

Bokens upplägg gör att den med fördel kan användas såväl i skatterättsutbildning på universitets- och högskolenivå som av praktiskt verksamma jurister och ekonomer.Nedladdningar:271
Besök:946

Läs boken Mervärdesskatt i teori och praktik i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Mervärdesskatt i teori och praktik pdf download
Mervärdesskatt i teori och praktik e-bok apple
Mervärdesskatt i teori och praktik bok pdf svenska
Mervärdesskatt i teori och praktik epub books download
Mervärdesskatt i teori och praktik las online bok
svenska Mervärdesskatt i teori och praktik pdf
Mervärdesskatt i teori och praktik book online
Mervärdesskatt i teori och praktik book på svenska
Mervärdesskatt i teori och praktik audiobook svenska gratis
Mervärdesskatt i teori och praktik pa svenska pdf free download
Mervärdesskatt i teori och praktik på svenska pdf
Mervärdesskatt i teori och praktik on kindle
Mervärdesskatt i teori och praktik epub on ipad
Mervärdesskatt i teori och praktik svenska audiobook free
Mervärdesskatt i teori och praktik ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *