>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789144067636
Utgivningsdatum:2010-09-10
Språk:Svenska
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 6984,78 KB

Medie- och kommunikationsvetenskap bygger på både samhällsvetenskap och humaniora och använder sig därmed av en rad metoder i forskning och uppsatsarbeten. Denna bok syftar till att möta behovet av en ämnesspecifik metodlära. I boken presenteras både kvantitativa metoder – surveyundersökning och innehållsanalys – och kvalitativa metoder, som etnografisk observation, intervjuer (personliga intervjuer och gruppintervjuer) och textanalytisk metod.

Inom medie- och kommunikationsvetenskap förekommer också en uppsättning olika teorier och metoder för att analysera språk och medier. I boken presenteras därför ett antal av dessa metoder, med teoretisk bakgrund såväl som konkreta exempel. De analysmetoder som ingår i volymen är bildanalys, retorikanalys, filmanalys, receptionsanalys samt tre former av diskursanalys- kritisk diskursanalys, dialogisk analys och analys av samtal. Sammantaget ger boken en stabil grund för såväl avancerade forskare som studenter inom det breda forskningsfält som ämnet innefattar.

Andra upplaganNedladdningar:366
Besök:919

Läs boken Metoder i kommunikationsvetenskap i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Metoder i kommunikationsvetenskap pdf download
Metoder i kommunikationsvetenskap e-bok apple
Metoder i kommunikationsvetenskap bok pdf svenska
Metoder i kommunikationsvetenskap epub books download
Metoder i kommunikationsvetenskap las online bok
svenska Metoder i kommunikationsvetenskap pdf
Metoder i kommunikationsvetenskap book online
Metoder i kommunikationsvetenskap book på svenska
Metoder i kommunikationsvetenskap audiobook svenska gratis
Metoder i kommunikationsvetenskap pa svenska pdf free download
Metoder i kommunikationsvetenskap på svenska pdf
Metoder i kommunikationsvetenskap on kindle
Metoder i kommunikationsvetenskap epub on ipad
Metoder i kommunikationsvetenskap svenska audiobook free
Metoder i kommunikationsvetenskap ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *