>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789140685919
Utgivningsdatum:2014-08-21
Språk:Svenska
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 1594,85 KB

Den här boken ger en introduktion till ämnesdidaktik inom de samhällsorienterande ämnena. Utifrån de ämnesdidaktiska frågorna vad?, hur?, varför? och för vem? får läsaren ta del av ämnesdidaktisk forskning inom samhällskunskap, historia, religionskunskap och geografi.

Med avstamp i ämnesdidaktisk forskning presenteras konkreta råd kring hur man som lärare kan tänka kring frågor som exempelvis varför eleverna ska läsa ämnena, vilket innehåll som är relevant och vilka metoder som är lämpliga. I boken diskuteras vad ämnesdidaktik är och vad god undervisning kan vara, men även hur elever kan utveckla sitt lärande, det vill säga hur ämnesdidaktik och bedömning hänger samman. En grundtanke är att tydliggöra de ämnesdidaktiska frågorna inom respektive samhällsorienterande ämne så att blivande och verksamma lärare kan bli medvetna om vilka ämnesdidaktiska rön som finns och hur dessa kan användas i den praktiska undervisningen.

Boken vänder sig främst till blivande lärare och lärare som undervisar i samhällskunskap, historia, religionskunskap och geografi i grundskolan.

Christina Odenstad är fil. lic. i statsvetenskap. Hennes forskningsområde är samhällskunskapsdidaktik med inriktning mot prov och bedömning. Hon är legitimerad lektor i samhällskunskap och religionskunskap och verksam som lärare på Rudbeck gymnasium i Sollentuna. Hon arbetar även med ämnesdidaktiska frågor och bedömningsfrågor inom de samhällsorienterande ämnena på uppdrag av Karlstads universitet och Skolverket.Nedladdningar:467
Besök:637

Läs boken Ämnesdidaktik för SO-ämnena – för grundskolan i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Ämnesdidaktik för SO-ämnena – för grundskolan pdf download
Ämnesdidaktik för SO-ämnena – för grundskolan e-bok apple
Ämnesdidaktik för SO-ämnena – för grundskolan bok pdf svenska
Ämnesdidaktik för SO-ämnena – för grundskolan epub books download
Ämnesdidaktik för SO-ämnena – för grundskolan las online bok
svenska Ämnesdidaktik för SO-ämnena – för grundskolan pdf
Ämnesdidaktik för SO-ämnena – för grundskolan book online
Ämnesdidaktik för SO-ämnena – för grundskolan book på svenska
Ämnesdidaktik för SO-ämnena – för grundskolan audiobook svenska gratis
Ämnesdidaktik för SO-ämnena – för grundskolan pa svenska pdf free download
Ämnesdidaktik för SO-ämnena – för grundskolan på svenska pdf
Ämnesdidaktik för SO-ämnena – för grundskolan on kindle
Ämnesdidaktik för SO-ämnena – för grundskolan epub on ipad
Ämnesdidaktik för SO-ämnena – för grundskolan svenska audiobook free
Ämnesdidaktik för SO-ämnena – för grundskolan ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *