>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789144079790
Språk:Svenska
Utgivningsdatum:2014-07-23
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 5537,61 KB

Människan i arbetslivet påverkas av arbetsmiljön men påverkar även genom sin person andras arbetsmiljö på en arbetsplats. Det sker ständiga och snabba förändringar i arbetslivet vilket kräver ett stort mått av flexibilitet och insikt hos såväl arbetsgivare som arbetstagare. Alla aktörer inom arbetslivet behöver således besitta breda kunskaper i arbetsmiljöfrågor.

Människan i arbetslivet belyser ett brett fält av såväl teoretisk som praktisk kunskap inom arbetsmiljöområdet. Ergonomiska och psykosociala problemställningar behandlas liksom skador och sjukdomar relaterade till arbete. Rehabiliteringens möjligheter och problem belyses samt dess konsekvenser i ekonomiska termer. Stress ur olika aspekter har fått ett utökat utrymme i denna upplaga bl a genom en mer omfattande teoretisk bakgrund till arbetslivets stressproblematik. Etiska överväganden belyses och problematiseras liksom olika interventionsstrategier som är essentiella för hållbara och hälsoinriktade produktionssystem. Företagshälsovårdens roll i förändring beskrivs och diskuteras. I boken redogörs även för de regelverk och försäkringsmässiga överväganden som är centrala inom arbetslivet.

Boken lämpar sig väl i utbildningar av olika professioner, som ska vara verksamma inom arbetsmiljöområdet. Boken riktar sig även till ledningsgrupper, personalhandläggare, produktionstekniker och fackliga företrädare.Nedladdningar:489
Besök:866

Läs boken Människan i arbetslivet : teori och praktik i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Människan i arbetslivet : teori och praktik pdf download
Människan i arbetslivet : teori och praktik e-bok apple
Människan i arbetslivet : teori och praktik bok pdf svenska
Människan i arbetslivet : teori och praktik epub books download
Människan i arbetslivet : teori och praktik las online bok
svenska Människan i arbetslivet : teori och praktik pdf
Människan i arbetslivet : teori och praktik book online
Människan i arbetslivet : teori och praktik book på svenska
Människan i arbetslivet : teori och praktik audiobook svenska gratis
Människan i arbetslivet : teori och praktik pa svenska pdf free download
Människan i arbetslivet : teori och praktik på svenska pdf
Människan i arbetslivet : teori och praktik on kindle
Människan i arbetslivet : teori och praktik epub on ipad
Människan i arbetslivet : teori och praktik svenska audiobook free
Människan i arbetslivet : teori och praktik ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *