>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2006-02-01
ISBN-10:9789147079599
Språk:Svenska
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 7447,93 KB

Steg 1-2
Mozjno! är ett läromedel i ryska för nybörjare. Mozjno! är speciellt inriktad på talad ryska, och uppfyller Skolverkets samtliga mål. Böckerna har ett helt nytt pedagogiskt upplägg och liknar mer nybörjarböckerna i övriga moderna språk än tidigare läromedel i ryska. Ett modernt läromedel som lockar till att lära sig ryska!
Mozjno! täcker steg 1 och steg 2. Den stora mängden varierade övningar i övningsboken förenklar en individualiserad undervisning, att skapa grupper som arbetar i olika takt, om man så önskar.

Läs mer
Textbok
Textboken innehåller 15 kapitel i tre delar, med ett repetitionsavsnitt efter varje del. Korta realiatexter berättar på svenska om ryska företeelser. Längst bak i boken finns en minigrammatik och ordlistor. Varje kapitel innehåller dessutom ett bildgalleri där olika teman tas upp i bild och ord, t.ex. möbler eller matvaror. Några sånger finns inspelade med text i boken. I texterna får eleven lära känna både Moskva och Sankt Petersburg. Bokens huvudperson Nina är i Moskva för att studera ryska. Hennes son Petja bor i Sankt Petersburg som utbytesstudent.
Övningsbok
En rikare övningsbok får man leta efter! Övningsboken börjar med ett alfabeteskapitel där eleven får ägna mycket tid och många övningar åt att lära sig läsa och skriva det ryska alfabetet. Grammatikgenomgångarna ligger i övningsboken. Eleven kan lugnt och metodiskt öva in grammatik, ordkunskap och realia. Den stora mängden övningar gör en individanpassad undervisning lätt. Det finns gott om hörövningar och stor vikt läggs vid kommunikation. Längst bak finns en loggbok där eleven skapar ett eget ordförråd m.m.
Till övningsboken finns ett facit där också hörövningstexterna ligger.
Lärar-cd
Lärar-cd-skivorna till Mozjno innehåller samtliga texter ur textboken, extratexter och sånger, men också de så kallade bildgallerierna med praktiska temaordförråd. Dessutom finns alla hörövningar samt diverse grammatikmoment ur övningsboken inspelade.
Elev-ljud-cd
Elev-ljud-cd:n till Mozjno innehåller de 15 texterna ur kapitel 1-15, uttalsövningar samt de flesta av hörövningarna ur övningsboken.
Lärarhandledning
Lärarhandledningen är gedigen. De 160 sidorna innehåller, förutom en introduktion till läromedlet, lektionstips, mängder av kopieringsunderlag, extra övningar och prov. Proven är omfattande och det är möjligt för läraren att plocka ut de bitar som han/hon vill pröva eleverna på. När vi provade ut dem i klass fick vi som respons: ”Bra, trevliga och rättvisa prov, möjligt att läsa till för eleverna, lätta att rätta för läraren.”Nedladdningar:566
Besök:978

Läs boken Mozjno! Lärarhandledning i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Mozjno! Lärarhandledning pdf download
Mozjno! Lärarhandledning e-bok apple
Mozjno! Lärarhandledning bok pdf svenska
Mozjno! Lärarhandledning epub books download
Mozjno! Lärarhandledning las online bok
svenska Mozjno! Lärarhandledning pdf
Mozjno! Lärarhandledning book online
Mozjno! Lärarhandledning book på svenska
Mozjno! Lärarhandledning audiobook svenska gratis
Mozjno! Lärarhandledning pa svenska pdf free download
Mozjno! Lärarhandledning på svenska pdf
Mozjno! Lärarhandledning on kindle
Mozjno! Lärarhandledning epub on ipad
Mozjno! Lärarhandledning svenska audiobook free
Mozjno! Lärarhandledning ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *