>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789187207686
Språk:Svenska
Utgivningsdatum:2016-11-22
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 6811,86 KB

I augusti 1990 avslöjades i Italien existensen av ett hemligt mi litärt nätverk som var en del av Nato och gick under namnet Gladio eller Stay-behind.

Nätverket visade sig existera i 16 Nato länder och 4 neu tra la länder, däribland Sverige. Det hade grundats på 1940-talet av de amerikanska och brittiska underrättelsetjänster na i syfte att stå emot en, som man då ansåg, hotande sovjetisk inva sion. Men i frånvaro av någon sådan inriktade sig de hemliga arméerna på att bekämpa kommunistpartier och andra vänsterrörelser. Metoderna som användes bestod av allt från propagandaspridning, övervakning och registrering till våldsamt krossande av oppositionsgrupper, tortyr, statskupper och terrordåd.

Gladios soldater fick sin utbildning på avlägsna öar i Medel ha vet, i otillgängliga bergsområden i Ardennerna eller vid de brit tis ka och amerikanska specialstyrkornas träningscentra i England och USA. De försågs med vapen, sprängämnen och högteknologisk utrustning som gömdes i hemliga förråd runtom i Europa.

Den schweiziske historikern Daniele Gansers Natos hem li ga arméer räknas som det internationella standardverket på området och är översatt till tio språk. Denna första svenska utgåva har kompletterats med ett kapitel om Stay-behinds histo ria i Sverige (skrivet tillsammans med den svenske historikern Mats Deland), som bland annat behandlar uppgifterna om nätverkets koppling till mordet på Olof Palme.

OM GLADIO/STAY-BEHIND

”Gladiosystemet har fun ge rat i hemlighet i fyra decennier. vi har rätt att hålla det ansvarigt för all den destabilisering, de provokationer och den terrorism som har inträffat i våra länder under denna tid.” Vasilis Ephremidis, grekisk ledamot av Europaparla mentet, den 22 november 1990

”Den bäst bevarade och mest skadliga politiskt- militära hemligheten efter andra världskriget.” The Observer 1990

”Historien är som hämtad direkt från en politisk thriller.” The Times 1990

”Dessa massakrer, dessa bomber, dessa militära ak tioner hade organiserats, främjats eller stötts av män inifrån italienska statliga institutioner och av män kopplade till Förenta staternas under rättelsestrukturer.” Ur den italienska parlamentariska kommissionens rapport om Gladio år 2000

OM FÖRFATTAREN

Daniele Ganser är historiker och energi- och fredsforskare vid Swiss Institute for Peace and Energy Research (SIPER) i Basel, Schweiz. Hans senaste böcker är Europa im Erdölrausch (Orell Füssli 2014) och Illegale Kriege. Wie die NATO-Länder die UNO sabotieren (Orell Füssli 2016).

OM BOKEN
”Daniele Ganser och Mats Deland gör en detaljerad genomgång av Stay behind-rörelsen i Sverige … Anmärkningsvärt nog har Sverige aldrig utrett frågan. Det är nu angeläget att rege ring och riksdag tar initiativ till en sådan för att kartlägga nätverkets omfattning, karaktär, struktur och finansiering.” Inga-Britt Ahlenius i Dagens Nyheter den 27 januari 2013

UR BOKEN
Operation Gladio och Natos Stay-behind-arméer kastar ett nytt ljus över frågan om suverä nitet i Väst europa. Det är nu uppenbart att när det kalla kriget delade Europa användes brutalitet och terror för att kontrollera befolkningarna på båda sidor om järnridån.

Vad gäller Östeuropa är detta sedan länge ett erkänt faktum. Vad gäller Västeuro pa krossades över tygelsen om att vara suverän och oberoende först mer nyligen. Uppgifterna om Operation Gladio och Natos Stay- behind-arméer indikerar en mer subtil och dold strategi för att manipulera och begränsa suveräni te ten, med stora skillnader från land till land. Men en begränsning av suveräniteten var det fråga om hursomhelst. Och i varje enskilt fall där Stay-behind-nätverk fun ge rade som en tvångs tröja för demokratier na blev Operation Gladio Washingtons Brezjnevdoktrin.
Daniele GanserNedladdningar:492
Besök:972

Läs boken Natos hemliga arméer : Operation Gladio och terrorismen i västeuropa i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Natos hemliga arméer : Operation Gladio och terrorismen i västeuropa pdf download
Natos hemliga arméer : Operation Gladio och terrorismen i västeuropa e-bok apple
Natos hemliga arméer : Operation Gladio och terrorismen i västeuropa bok pdf svenska
Natos hemliga arméer : Operation Gladio och terrorismen i västeuropa epub books download
Natos hemliga arméer : Operation Gladio och terrorismen i västeuropa las online bok
svenska Natos hemliga arméer : Operation Gladio och terrorismen i västeuropa pdf
Natos hemliga arméer : Operation Gladio och terrorismen i västeuropa book online
Natos hemliga arméer : Operation Gladio och terrorismen i västeuropa book på svenska
Natos hemliga arméer : Operation Gladio och terrorismen i västeuropa audiobook svenska gratis
Natos hemliga arméer : Operation Gladio och terrorismen i västeuropa pa svenska pdf free download
Natos hemliga arméer : Operation Gladio och terrorismen i västeuropa på svenska pdf
Natos hemliga arméer : Operation Gladio och terrorismen i västeuropa on kindle
Natos hemliga arméer : Operation Gladio och terrorismen i västeuropa epub on ipad
Natos hemliga arméer : Operation Gladio och terrorismen i västeuropa svenska audiobook free
Natos hemliga arméer : Operation Gladio och terrorismen i västeuropa ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *