>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2014-10-08
Språk:Svenska
ISBN-10:9789144084107
Format:.epub.mobi.pdf.djvu.txt.fb2.ibooks.lit.kindle.mp3.ogg
Filstorlek: 1733,13 KB

Normkritisk pedagogik – för den högre utbildningen beskriver den normkritiska pedagogikens grunder samt ger konkreta förslag på hur universitetslärare kan synliggöra och utmana normer gällande genus, könsöverskridande identitet, sexuell läggning, etnicitet, ras och funktionsförmåga i sin undervisning.

Normkritiken innebär att kritiskt granska hur vissa identiteter görs till den självklara normen, medan andra osynliggörs eller nedvärderas. I bokens fokus står frågorna: Vilka normer påverkar vår och våra studenters syn på grupptillhörighet? Hur kan normkritiken kopplas till den högre utbildningens uppdrag och värdegrund? Vilka normkritiska pedagogiska metoder kan vi tillämpa när vi utformar våra kurser? Hur kan vi förhålla oss till kollektiv identitet, olikhet och makt i val av kursmaterial och i klassrumsprocesserna?
Förutom likabehandling av studenter, lyfter boken fram vikten av att ge studenter tillfällen att träna sin egen förmåga att känna igen och motverka ojämlika normer. Den högre utbildningen ger, förutom yrkeskunnande, verktyg att påverka utformningen av framtidens samhälle, och en normkritisk hållning gör det möjligt att tillämpa förvärvade akademiska kunskaper med större omsorg gentemot andra.

Normkritisk pedagogik – för den högre utbildningen vänder sig i första hand till universitetslärare, men kan användas av lärare och skolledare inom andra skolformer. Boken lämpar sig även som en introduktion till normkritiskt tänkande för yrkespersoner verksamma utanför utbildningssektorn.Nedladdningar:336
Besök:711

Läs boken Normkritisk pedagogik : för den högre utbildningen i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Normkritisk pedagogik : för den högre utbildningen pdf download
Normkritisk pedagogik : för den högre utbildningen e-bok apple
Normkritisk pedagogik : för den högre utbildningen bok pdf svenska
Normkritisk pedagogik : för den högre utbildningen epub books download
Normkritisk pedagogik : för den högre utbildningen las online bok
svenska Normkritisk pedagogik : för den högre utbildningen pdf
Normkritisk pedagogik : för den högre utbildningen book online
Normkritisk pedagogik : för den högre utbildningen book på svenska
Normkritisk pedagogik : för den högre utbildningen audiobook svenska gratis
Normkritisk pedagogik : för den högre utbildningen pa svenska pdf free download
Normkritisk pedagogik : för den högre utbildningen på svenska pdf
Normkritisk pedagogik : för den högre utbildningen on kindle
Normkritisk pedagogik : för den högre utbildningen epub on ipad
Normkritisk pedagogik : för den högre utbildningen svenska audiobook free
Normkritisk pedagogik : för den högre utbildningen ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *