>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Språk:Svenska
Utgivningsdatum:2007-10-01
ISBN-10:9789144048253
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 2759,47 KB

Kvalitativa forskningsmetoder är centrala i samhällsvetenskapen. I denna praktiskt inriktade bok om kvalita-tiv metod tar författaren upp frågor kring observation, fältarbete, intervjuer och textanalys. När är kvalitativa metoder lämpliga, och hur åstadkommer man en väl genomförd studie? Boken behandlar frågor om hur man analyserar och tolkar kvalitativa data, och ger läsaren vägledning i hur man strukturerar och skriver en kvali-tativ forskningsrapport.

Närhet och distans är praktiskt inriktad och ger råd och idéer. Författaren behandlar viktiga vetenskapliga frågor på ett systematiskt sätt, men skriver samtidigt engagerat och utan högtidligheter. Språket är därför enkelt och rakt på sak. Läsaren får ta del av många metodologiska och forskningsetiska avvägningar och konkreta exempel. I denna fjärde upplaga har hela texten genomgått en grundlig revidering. Mer material och fördjupande resonemang har tillkommit, bland annat om typologier, rapportskrivande, forskningsetik och kvalitetskriterier för kvalitativ forskning.

Boken, som används på många universitet i hela Norden, är mycket användbar i främst samhällsvetenskapli-ga metodkurser på grundnivå. Den lämpar sig också som komplement på högre nivåer.

Fjärde upplaganNedladdningar:471
Besök:842

Läs boken Närhet och distans – Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Närhet och distans – Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap pdf download
Närhet och distans – Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap e-bok apple
Närhet och distans – Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap bok pdf svenska
Närhet och distans – Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap epub books download
Närhet och distans – Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap las online bok
svenska Närhet och distans – Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap pdf
Närhet och distans – Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap book online
Närhet och distans – Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap book på svenska
Närhet och distans – Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap audiobook svenska gratis
Närhet och distans – Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap pa svenska pdf free download
Närhet och distans – Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap på svenska pdf
Närhet och distans – Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap on kindle
Närhet och distans – Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap epub on ipad
Närhet och distans – Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap svenska audiobook free
Närhet och distans – Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *