>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2014-05-15
ISBN-10:9789144096360
Språk:Svenska
Format:.epub.mobi.pdf.djvu.txt.fb2.ibooks.lit.kindle.mp3.ogg
Filstorlek: 9382,21 KB

Kunskap om näringens betydelse för ett friskt liv är viktig för alla. För dem som vårdar sjuka människor krävs ännu mer kunskaper. De ska ha kännedom om kostrelaterade sjukdomar. De måste veta vilket näringsintag som rekommenderas vid behandling och rehabilitering, hur patienter kan reagera på olika närings- och födoämnen samt dessutom ansvara praktiskt för att patienter får i sig ordinerad näring.

Näringslära för sjuksköterskor – teori och praktik svarar mot en efter frågan på en lärobok i ämnet som är anpassad till sjuksköterske utbildningen. Boken består av två huvuddelar. Den första delen, ”Grundläggande näringslära”, är teoretisk och redogör för olika näringsämnen och människans varierande behov av dessa i olika åldrar. Del två, ”Klinisk nutrition”, fokuserar på den sjuka människan och den praktiska omvårdnaden med avseende på nutrition.
Sedan utgivningen av den tidigare upplagan av denna bok har de Nordiska näringsrekommendationerna (NNR) uppdaterats och Socialstyrelsen har publicerat vägledningen ”Näring för god vård och omsorg”. Denna andra upplaga refererar således till dessa. Ytterligare tillägg ger ökat utrymme åt fysiologi, nämligen styrningen av matspjälkningssystemet, faktorer som orsakar illamående och kräkning samt hälsoeffekter av fysisk aktivitet.Nedladdningar:596
Besök:997

Läs boken Näringslära för sjuksköterskor : teori och praktik i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Näringslära för sjuksköterskor : teori och praktik pdf download
Näringslära för sjuksköterskor : teori och praktik e-bok apple
Näringslära för sjuksköterskor : teori och praktik bok pdf svenska
Näringslära för sjuksköterskor : teori och praktik epub books download
Näringslära för sjuksköterskor : teori och praktik las online bok
svenska Näringslära för sjuksköterskor : teori och praktik pdf
Näringslära för sjuksköterskor : teori och praktik book online
Näringslära för sjuksköterskor : teori och praktik book på svenska
Näringslära för sjuksköterskor : teori och praktik audiobook svenska gratis
Näringslära för sjuksköterskor : teori och praktik pa svenska pdf free download
Näringslära för sjuksköterskor : teori och praktik på svenska pdf
Näringslära för sjuksköterskor : teori och praktik on kindle
Näringslära för sjuksköterskor : teori och praktik epub on ipad
Näringslära för sjuksköterskor : teori och praktik svenska audiobook free
Näringslära för sjuksköterskor : teori och praktik ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *