>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2018-01-11
Språk:Svenska
ISBN-10:9789139115960
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 6945,11 KB

Nya sociallagarna ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagarna presenteras med utförliga kommentarer. Vidare beskrivs i valda delar central lagstiftning av betydelse för socialtjänsten, t.ex. föräldrabalken, offentlighets- och sekretesslagen och hälso- och sjukvårdslagen.

I den nya upplagan redovisas viktiga författningsändringar. Här ska bl.a. nämnas följande.

En ny hälso- och sjukvårdslag och en ny kommunallag har införts.

Det har i SoL införts ytterligare tillståndsplikt för att yrkesmässigt få bedriva viss verksamhet. Det har också införts bestämmelser i SoL och den nya hälso- och sjukvårdslagen om att kommuner och landsting ska ingå överenskommelser om samarbete i fråga om barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

En ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård har införts.

Det har även tydliggjorts att verksamheter inom socialtjänst och öppen hälso- och sjukvård tidigt måste börja planera inför patientens utskrivning från sluten vård.

Vidare har det införts en lag om framtidsfullmakter som ger enskilda en möjlighet att utse någon som kan ha hand om deras personliga och ekonomiska angelägenheter om de senare i livet inte själva kan det.

Det har även gjorts ändringar i SoL och den nya hälso- och sjukvårdslagen avseende socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar vid spelmissbruk.Nedladdningar:447
Besök:783

Läs boken Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2018 i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2018 pdf download
Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2018 e-bok apple
Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2018 bok pdf svenska
Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2018 epub books download
Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2018 las online bok
svenska Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2018 pdf
Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2018 book online
Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2018 book på svenska
Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2018 audiobook svenska gratis
Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2018 pa svenska pdf free download
Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2018 på svenska pdf
Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2018 on kindle
Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2018 epub on ipad
Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2018 svenska audiobook free
Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2018 ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *