>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Språk:Svenska
ISBN-10:9789147111299
Utgivningsdatum:2014-02-11
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 8127,83 KB

Även om ojämlikhet avseende utbildning, social klass och kön har minskat över tid ser människors levnadsvillkor under uppväxten, i skolan, i hemmet samt i och utanför arbetslivet olika ut. I denna unika lägesrapport om Sverige av idag beskriver bokens författare – med utgångspunkt i material från Levnadsnivåundersökningen (LNU), ett av Sveriges största samhällsvetenskapliga projekt – hur ojämlikhetens dimensioner kan manifestera sig i dagens samhälle.

Läs mer
Några exempel:
– Det finns en tydlig koppling mellan utsatthet för mobbning under skoltiden och psykisk ohälsa i vuxen ålder för flickor/kvinnor.
– Ungdomar och utlandsfödda har drabbats av ett ökat utanförskap då en allt större andel av dessa varken arbetar eller studerar.
– Allt fler anställda har en utbildning som är klart längre än vad deras jobb kräver.
– Arbetarklassens kvinnor har en sämre hälsa än både män ur arbetarklassen, och andra kvinnor.
– Könslönegapet på arbetsmarknaden har minskat i yrken med låga kvalifikationskrav men det har varit oförändrat och stort i kvalificerade yrken de senaste 30 åren. • Jämställdheten i hemmet har ökat över tid då kvinnors tid i hushållsarbete minskat betydligt medan mäns tid ökat något.
När två hushåll blir ett – och par blir sambor – minskar mäns hushållsarbetstid mer än kvinnors.

Om författarna
Författarna är forskare vid Institutet för social forskning (SOFI), Sociologiska institutionen och Centre for Health Equity Studies (CHESS) Stockholms universitet. Boken är avsedd för studenter i sociologi, folkhälsa och socialt arbete, men riktar sig även till en samhällsintresserad allmänhet.Nedladdningar:494
Besök:966

Läs boken Ojämlikhetens dimensioner : uppväxtvillkor, familj, arbete och hälsa i samtida Sverige i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Ojämlikhetens dimensioner : uppväxtvillkor, familj, arbete och hälsa i samtida Sverige pdf download
Ojämlikhetens dimensioner : uppväxtvillkor, familj, arbete och hälsa i samtida Sverige e-bok apple
Ojämlikhetens dimensioner : uppväxtvillkor, familj, arbete och hälsa i samtida Sverige bok pdf svenska
Ojämlikhetens dimensioner : uppväxtvillkor, familj, arbete och hälsa i samtida Sverige epub books download
Ojämlikhetens dimensioner : uppväxtvillkor, familj, arbete och hälsa i samtida Sverige las online bok
svenska Ojämlikhetens dimensioner : uppväxtvillkor, familj, arbete och hälsa i samtida Sverige pdf
Ojämlikhetens dimensioner : uppväxtvillkor, familj, arbete och hälsa i samtida Sverige book online
Ojämlikhetens dimensioner : uppväxtvillkor, familj, arbete och hälsa i samtida Sverige book på svenska
Ojämlikhetens dimensioner : uppväxtvillkor, familj, arbete och hälsa i samtida Sverige audiobook svenska gratis
Ojämlikhetens dimensioner : uppväxtvillkor, familj, arbete och hälsa i samtida Sverige pa svenska pdf free download
Ojämlikhetens dimensioner : uppväxtvillkor, familj, arbete och hälsa i samtida Sverige på svenska pdf
Ojämlikhetens dimensioner : uppväxtvillkor, familj, arbete och hälsa i samtida Sverige on kindle
Ojämlikhetens dimensioner : uppväxtvillkor, familj, arbete och hälsa i samtida Sverige epub on ipad
Ojämlikhetens dimensioner : uppväxtvillkor, familj, arbete och hälsa i samtida Sverige svenska audiobook free
Ojämlikhetens dimensioner : uppväxtvillkor, familj, arbete och hälsa i samtida Sverige ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *