>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789127141469
Utgivningsdatum:2016-07-02
Språk:Svenska
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 9913,48 KB

Vad innebär det egentligen att vara sjuksköterska? Den här boken ger vägledning för blivande och yrkesverksamma sjuksköterskor att forma sin yrkesidentitet och finna kärnan i sin profession. Anna Forsberg guidar läsaren i att reflektera över vad det innebär att ge omvårdnad på akademisk grundutifrån vetenskap, etik och praktik. Hon sätter detta i sitt sammanhang med hjälp av de sex kärnkompetenser som sjuksköterskan förväntas förvärva: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, kvalitetsutveckling, säker vård och informatik.

I yrkesrollen krävs inte bara kliniska färdigheter utan även drivkraft, mod att ta ansvar och förmåga att sätta patienternas bästa främst. Teoretiska avsnitt varvas med kliniskt verksamma sjuksköterskors tankar kring sin profession och sitt ansvar i mötet med patienterna.

Boken vänder sig till sjuksköterskestuderande på såväl grundläggande som avancerad nivå samt till alla sjuksköterskorsom vill växa och utvecklas.

Aktivera din kod till lärarhandledningen här. (Koden hittar du på insidan av bokens pärm)

Tidigare publicerad litteratur som beskriver det akademiska ämnet omvårdnad är inte sällan teoretisk och mer eller mindre omvårdnadsfilosofisk. I Omvårdnad på
akademisk grund har Anna Forsberg /…/ skapat en lätt greppbar
teoretisk beskrivning av omvårdnad applicerad i ett praktiskt sammanhang.

Ulf Nilsson, BTJ-häftet nr 20, 2016Nedladdningar:256
Besök:984

Läs boken Omvårdnad på akademisk grund : att utvecklas och ta ansvar i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Omvårdnad på akademisk grund : att utvecklas och ta ansvar pdf download
Omvårdnad på akademisk grund : att utvecklas och ta ansvar e-bok apple
Omvårdnad på akademisk grund : att utvecklas och ta ansvar bok pdf svenska
Omvårdnad på akademisk grund : att utvecklas och ta ansvar epub books download
Omvårdnad på akademisk grund : att utvecklas och ta ansvar las online bok
svenska Omvårdnad på akademisk grund : att utvecklas och ta ansvar pdf
Omvårdnad på akademisk grund : att utvecklas och ta ansvar book online
Omvårdnad på akademisk grund : att utvecklas och ta ansvar book på svenska
Omvårdnad på akademisk grund : att utvecklas och ta ansvar audiobook svenska gratis
Omvårdnad på akademisk grund : att utvecklas och ta ansvar pa svenska pdf free download
Omvårdnad på akademisk grund : att utvecklas och ta ansvar på svenska pdf
Omvårdnad på akademisk grund : att utvecklas och ta ansvar on kindle
Omvårdnad på akademisk grund : att utvecklas och ta ansvar epub on ipad
Omvårdnad på akademisk grund : att utvecklas och ta ansvar svenska audiobook free
Omvårdnad på akademisk grund : att utvecklas och ta ansvar ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *