>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2014-08-22
ISBN-10:9789144083544
Språk:Svenska
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 4787,28 KB

Omvårdnadens grunder – Ansvar och utveckling syftar till att belysa omvårdnadens roll i ett förändrings- och samhällsperspektiv, sjuksköterskans ansvar, liksom viktiga förutsättningar för utveckling av hälso- och sjukvården. Boken ger en bild av det aktuella kunskapsläget och utmaningar för framtiden baserat på bidrag från 29 svenska experter, varav flertalet sjuksköterskor med doktorsexamen.

Inledningsvis beskrivs omvårdnadens framväxt som disciplin och profession. Vidare diskuteras sjuksköterskans ansvar för evidensbaserade bedömningar och åtgärder. Omvårdnadens institutionella inramning och andra viktiga kontextuella förutsättningar som ledarskap, vårdarbetets organisering, styrning och prioritering behandlas i särskilda avsnitt, liksom betydelsen av informella insatser av anhöriga och patientföreningar. Därefter belyses kunskapsanvändning, förbättrings- och patientsäkerhetsarbete, standardiserade vårdplaner och betydelsen av dessa insatser i utvecklingen av omvårdnaden. Fortsättningsvis diskuteras hur eHälsa kan stödja omvårdnadsarbetet och underlätta patienters och anhörigas aktiva medverkan och oberoende. Boken avslutas med en översikt av omvårdnadens betydelse i ett globalt perspektiv, sjuksköterskans roll i arbete med internationell hälsa, stöd för utsatta grupper och en hållbar utveckling.

Omvårdnadens grunder består av totalt tre publikationer utan inbördes ordning: Perspektiv och förhållningssätt, Ansvar och utveckling samt Hälsa och ohälsa. I första hand är böckerna avsedda som kurslitteratur för sjuksköterskestudenter på grundläggande nivå, men även kliniskt verksamma sjuksköterskor och andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården har nytta av böckerna. Instruktioner för hur man kommer åt det digitala materialet finns på omslagets insida.Nedladdningar:245
Besök:696

Läs boken Omvårdnadens grunder – Ansvar och utveckling (bok + digital produkt) i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Omvårdnadens grunder – Ansvar och utveckling (bok + digital produkt) pdf download
Omvårdnadens grunder – Ansvar och utveckling (bok + digital produkt) e-bok apple
Omvårdnadens grunder – Ansvar och utveckling (bok + digital produkt) bok pdf svenska
Omvårdnadens grunder – Ansvar och utveckling (bok + digital produkt) epub books download
Omvårdnadens grunder – Ansvar och utveckling (bok + digital produkt) las online bok
svenska Omvårdnadens grunder – Ansvar och utveckling (bok + digital produkt) pdf
Omvårdnadens grunder – Ansvar och utveckling (bok + digital produkt) book online
Omvårdnadens grunder – Ansvar och utveckling (bok + digital produkt) book på svenska
Omvårdnadens grunder – Ansvar och utveckling (bok + digital produkt) audiobook svenska gratis
Omvårdnadens grunder – Ansvar och utveckling (bok + digital produkt) pa svenska pdf free download
Omvårdnadens grunder – Ansvar och utveckling (bok + digital produkt) på svenska pdf
Omvårdnadens grunder – Ansvar och utveckling (bok + digital produkt) on kindle
Omvårdnadens grunder – Ansvar och utveckling (bok + digital produkt) epub on ipad
Omvårdnadens grunder – Ansvar och utveckling (bok + digital produkt) svenska audiobook free
Omvårdnadens grunder – Ansvar och utveckling (bok + digital produkt) ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *