>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Språk:Svenska
ISBN-10:9789144083551
Utgivningsdatum:2014-08-29
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 8254,89 KB

Omvårdnadens grunder – Hälsa och ohälsa belyser omvårdnadens betydelse ur såväl ett salutogent och förebyggande, som ett behandlande och vårdande perspektiv. I boken har 33 svenska forskare bidragit med beskrivningar av det aktuella kunskapsläget utifrån sin egen, och andras, forskning inom respektive område. Flertalet författare är sjuksköterskor med doktorsexamen.

Boken består dels av kapitel som fokuserar på hur man kan stärka patientens hälsa och välbefinnande, dels av kapitel som fokuserar på omvårdnad vid olika besvär. De kapitel som fokuserar på hälsa och välbefinnande handlar exempelvis om hur man kan stödja delaktighet och känslan av sammanhang samt vikten av en god miljö för omvårdnadens genomförande. De kapitel som fokuserar på omvårdnad vid olika besvär handlar exempelvis om sjuksköterskans bedömning och åtgärder, både generellt enligt omvårdnadsprocessens olika steg vid akuta situationer, men även vid olika vanligt förekommande symtom och tecken på ohälsa. Varje kapitel inleds med en övergripande beskrivning av området, orsaker till patientens besvär samt patientens upplevelse. Därefter följer en beskrivning av hur sjuksköterskan kan bedöma och hjälpa patienten med fokus på evidensbaserade omvårdnadsåtgärder.

Omvårdnadens grunder består av totalt tre publikationer utan inbördes ordning: Perspektiv och förhållningssätt, Ansvar och utveckling samt Hälsa och ohälsa. I första hand är böckerna avsedda som kurslitteratur för sjuksköterskestudenter på grundläggande nivå, men även kliniskt verksamma sjuksköterskor och andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården har nytta av böckerna. Instruktioner för hur man kommer åt det digitala materialet finns på omslagets insida.Nedladdningar:513
Besök:737

Läs boken Omvårdnadens grunder – Hälsa och ohälsa (bok + digital produkt) i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Omvårdnadens grunder – Hälsa och ohälsa (bok + digital produkt) pdf download
Omvårdnadens grunder – Hälsa och ohälsa (bok + digital produkt) e-bok apple
Omvårdnadens grunder – Hälsa och ohälsa (bok + digital produkt) bok pdf svenska
Omvårdnadens grunder – Hälsa och ohälsa (bok + digital produkt) epub books download
Omvårdnadens grunder – Hälsa och ohälsa (bok + digital produkt) las online bok
svenska Omvårdnadens grunder – Hälsa och ohälsa (bok + digital produkt) pdf
Omvårdnadens grunder – Hälsa och ohälsa (bok + digital produkt) book online
Omvårdnadens grunder – Hälsa och ohälsa (bok + digital produkt) book på svenska
Omvårdnadens grunder – Hälsa och ohälsa (bok + digital produkt) audiobook svenska gratis
Omvårdnadens grunder – Hälsa och ohälsa (bok + digital produkt) pa svenska pdf free download
Omvårdnadens grunder – Hälsa och ohälsa (bok + digital produkt) på svenska pdf
Omvårdnadens grunder – Hälsa och ohälsa (bok + digital produkt) on kindle
Omvårdnadens grunder – Hälsa och ohälsa (bok + digital produkt) epub on ipad
Omvårdnadens grunder – Hälsa och ohälsa (bok + digital produkt) svenska audiobook free
Omvårdnadens grunder – Hälsa och ohälsa (bok + digital produkt) ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *