>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789147111275
Språk:Svenska
Utgivningsdatum:2014-08-13
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 5765,47 KB

Här är en riktig klassiker i organisationsteori, i ny, omarbetad upplaga. Den ger en aktuell översikt av fackområdet såsom det framstår idag. Den sjätte upplagan är reviderad och aktualiserad på många punkter, och täcker in några av de mest aktuella områdena inom forskning och praxis.

Läs mer
Detta är en av de mest använda universitetsböckerna inom området!
Efter mer än 25 år som lärobok ses den som en klassiker i organisationsteori som används på olika universitetsnivåer i skilda ämnen och utbildningar. Den är organiserad efter tre huvudteman: struktur, kultur och processer. Boken fokuserar mindre på system och mer på mänskligt beteende och organisationens mänskliga resurser. Författarna har lagt stor vikt vid att teorin ska underbyggas med praktikfall och korta exempel hämtade från svensk och övrig skandinavisk forskning.
Denna 6:e upplaga är reviderad och uppdaterad på många punkter. Tonvikten ligger som tidigare på klassiska teorier, men nu täcker boken även in några av de nyaste områdena i forskning och praxis. Alla kapitel är omarbetade med nya referenser, några mer omfattande än andra.
Bakgrunden till förändringarna i den nya upplagan är att under det senaste decenniet har samhället upplevt stora rörelser i världsekonomin. Konkurrensen har blivit allt hårdare och förändringstempot har ökat både inom privat och offentlig sektor. De nya tendenserna inom ekonomi och teknologi har i hög grad påverkat organisationsforskningen, både vad gäller struktur, kultur och inte minst processer.
Nya praktikfall har tillkommit: om livet på Kosta glasbruk för hundra år sedan, strukturförändringar på kommunikationsbyrån Ottoboni, omstrukturering av Helsingborgs Lasarett, teamutveckling på Fresh AB, Hultsfredsfestivalens sociala kapital, hur Ikea-andan hålls stark och levande, motivation på filmbolaget Zentropa, Ingmar Bergmans och Pia Sundhages ledarskap, beslutet om tandvårdskooperativ i Landstinget Kronoberg, strategiskt förändringsarbete i Vara kommun och systematiska vardagsförbättringar i Landstinget i Kalmar län.

Om författarna
Lars Lindkvist är professor i Företagsekonomi, Organisation och Ledarskap vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet i Kalmar/Växjö. Han är adjungerad professor vid Copenhagen Business School (CBS) i Köpenhamn. Jørgen Frode Bakka var lektor vid Institut for ledelse, politik og filosofi vid Copenhagen Business School (CBS) i Köpenhamn. Egil Fivelsdal är professor emeritus i organisationssociologi vid Copenhagen Business School (CBS) i Köpenhamn.Nedladdningar:481
Besök:697

Läs boken Organisationsteori : struktur, kultur, processer i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Organisationsteori : struktur, kultur, processer pdf download
Organisationsteori : struktur, kultur, processer e-bok apple
Organisationsteori : struktur, kultur, processer bok pdf svenska
Organisationsteori : struktur, kultur, processer epub books download
Organisationsteori : struktur, kultur, processer las online bok
svenska Organisationsteori : struktur, kultur, processer pdf
Organisationsteori : struktur, kultur, processer book online
Organisationsteori : struktur, kultur, processer book på svenska
Organisationsteori : struktur, kultur, processer audiobook svenska gratis
Organisationsteori : struktur, kultur, processer pa svenska pdf free download
Organisationsteori : struktur, kultur, processer på svenska pdf
Organisationsteori : struktur, kultur, processer on kindle
Organisationsteori : struktur, kultur, processer epub on ipad
Organisationsteori : struktur, kultur, processer svenska audiobook free
Organisationsteori : struktur, kultur, processer ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *