>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:
ISBN-10:9789152319291
Språk:Svenska
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 2846,76 KB

Palliativ vård beskriver hur man kan erbjuda svårt sjuka och deras närstående lindring och stöd under den sista tiden i livet. Boken redogör för den palliativa vårdens fyra hörnstenar: symtomlindring, kontinuitet och kommunikation inom vårdteamet samt mellan vårdteamet och patienten och dennes närstående, samarbete i ett mångprofessionellt arbetslag samt stöd till närstående under sjukdomen och efter dödsfallet.

De olika existentiella aspekter som ofta aktualiseras hos den döende och de närstående belyses också. Kommunikation, bemötande och etiskt förhållningssätt löper som en röd tråd genom boken.

Ur innehållet:
Symtomlindring, vid till exempel smärta, illamående och ångest, Etiska frågeställningar i samband med vård vid livets slutskede, Kriser, krisreaktioner och psykosocialt stöd, Kost och näringsbehov, omvårdnadsplanering, Dokumentation.Nedladdningar:483
Besök:634

Läs boken Palliativ vård i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Palliativ vård pdf download
Palliativ vård e-bok apple
Palliativ vård bok pdf svenska
Palliativ vård epub books download
Palliativ vård las online bok
svenska Palliativ vård pdf
Palliativ vård book online
Palliativ vård book på svenska
Palliativ vård audiobook svenska gratis
Palliativ vård pa svenska pdf free download
Palliativ vård på svenska pdf
Palliativ vård on kindle
Palliativ vård epub on ipad
Palliativ vård svenska audiobook free
Palliativ vård ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *