>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2011-01-03
ISBN-10:9789140672384
Språk:Svenska
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 9416,24 KB

Lärare måste utöva sitt pedagogiska ledarskap med omsorg och eftertanke. Som vuxna befinner de sig i en maktposition i förhållande till de barn och unga som de undervisar. Med denna position följer ett stort ansvar för att skapa en god lärmiljö. Det är en av anledningarna till att pedagogiskt ledarskap är ett viktigt tema i den nya svenska lärarutbildningen som startar 2011.

I den här boken definieras pedagogiskt ledarskap som lärarens förmåga att skapa en positiv, samarbetsinriktad och inkluderande kultur i klassen, att motivera eleverna till aktivt deltagande och att skapa arbetsro. Författarna visar från skilda utgångspunkter att lärarens ledarroll kan betraktas och utövas på många olika sätt.

Boken är både teoretisk och praktisk. Genom ökade teoretiska kunskaper om pedagogiskt ledarskap ökar förståelsen för de utmaningar som ledare i klassrummet ställs inför. Samtidigt får läraren verktyg för att rent konkret gripa sig an det pedagogiska ledarskapet i den vardagliga arbetssituationen.

Pedagogiskt ledarskap vänder sig både till lärarstuderande och yrkesverksamma lärare. Den är också relevant för vidareutbildning på det pedagogiska området. Bokens författare är väl etablerade forskare med lång erfarenhet av undervisning och lärarutbildning.

Elsebeth Jensen är fil. dr och verksam vid lärarutbildningen i Århus, Professionshøjskolen VIA, University College.

Ole Løw är legitimerad psykolog och lektor vid lärarutbildningen i Århus, VIA University College.

Översättning: Gun Zetterström.
Fackgranskning: Christine Engström, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet.Nedladdningar:468
Besök:638

Läs boken Pedagogiskt ledarskap : Om att skapa goda relationer i klassrummet i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Pedagogiskt ledarskap : Om att skapa goda relationer i klassrummet pdf download
Pedagogiskt ledarskap : Om att skapa goda relationer i klassrummet e-bok apple
Pedagogiskt ledarskap : Om att skapa goda relationer i klassrummet bok pdf svenska
Pedagogiskt ledarskap : Om att skapa goda relationer i klassrummet epub books download
Pedagogiskt ledarskap : Om att skapa goda relationer i klassrummet las online bok
svenska Pedagogiskt ledarskap : Om att skapa goda relationer i klassrummet pdf
Pedagogiskt ledarskap : Om att skapa goda relationer i klassrummet book online
Pedagogiskt ledarskap : Om att skapa goda relationer i klassrummet book på svenska
Pedagogiskt ledarskap : Om att skapa goda relationer i klassrummet audiobook svenska gratis
Pedagogiskt ledarskap : Om att skapa goda relationer i klassrummet pa svenska pdf free download
Pedagogiskt ledarskap : Om att skapa goda relationer i klassrummet på svenska pdf
Pedagogiskt ledarskap : Om att skapa goda relationer i klassrummet on kindle
Pedagogiskt ledarskap : Om att skapa goda relationer i klassrummet epub on ipad
Pedagogiskt ledarskap : Om att skapa goda relationer i klassrummet svenska audiobook free
Pedagogiskt ledarskap : Om att skapa goda relationer i klassrummet ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *