>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789139115663
Språk:Svenska
Utgivningsdatum:2017-08-30
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 9228,63 KB

Detta är den trettionde upplagan av boken Personaljuridik. I den första upplagan (1979) myntade Tommy Iseskog begreppet ”personaljuridik”, som beskriver de juridiska regler som gäller i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Boken är upplagd så att den ska kunna användas som såväl handbok som lärobok inom området.

I Personaljuridik 30:e upplagan, som utkommer trettioåtta år efter bokens första upplaga, har samtliga kapitel reviderats med beaktande av ny lagstiftning och utvecklad rättspraxis.
Särskilt viktiga förändringar har gjorts i kapitlen om kollektivavtal, anställning och diskriminering.

Innehåll:

 • – Kollektivavtal
 • – Föreningsrätt
 • – Anställningsavtal – anställningsskydd
 • – Arbetsmiljö
 • – Facklig förtroendeman
 • – Medbestämmande
 • – Diskriminering
 • – Semester
 • – Föräldraförsäkring
 • – Föräldraledighet
 • – Studieledighet
 • – Föreningsuppdrag i skolan
 • – Svenskundervisning
 • – Närståendevård
 • – Ledighet vid sjukdom eller olycksfall i familjen
 • – Ledighet för att bedriva näringsverksamhet
 • – Ledighet för att prova annat arbete
 • – Arbetstid
 • – Avgång med pension
 • – Sysselsättning – arbetslöshet
 • – Kvittning i lön
 • – Sjukfrånvaro, sjuklön och sjuklöneansvar
 • – Arbetsskada – arbetslöshetsförsäkring
 • – Skydd för företagshemligheter
 • – Uthyrning och inhyrning av arbetskraft
 • – Skydd för visselblåsare
 • – Arbetsdomstolen och arbetstvist
 • – Arbetsrättsliga skadestånd
 • – Arbetsrättens utveckling

  TOMMY ISESKOG, universitetslektor och arbetsrättsexpert, är verksam inom det arbetsrättliga området som författare, debattör och konsult. • Nedladdningar:474
  Besök:651

  Läs boken Personaljuridik i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

  Taggar:
  Personaljuridik pdf download
  Personaljuridik e-bok apple
  Personaljuridik bok pdf svenska
  Personaljuridik epub books download
  Personaljuridik las online bok
  svenska Personaljuridik pdf
  Personaljuridik book online
  Personaljuridik book på svenska
  Personaljuridik audiobook svenska gratis
  Personaljuridik pa svenska pdf free download
  Personaljuridik på svenska pdf
  Personaljuridik on kindle
  Personaljuridik epub on ipad
  Personaljuridik svenska audiobook free
  Personaljuridik ljudbok

  Kommentera

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *