>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789147114054
Utgivningsdatum:2014-01-23
Språk:Svenska
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 7848,45 KB

Personcentrering inom hälso- och sjukvård – från filosofi till praktik
beskriver ett begynnande paradigmskifte inom den svenska hälso- och sjukvården. I boken diskuteras personcentrering inom vård, rehabilitering och omsorg utifrån ett filosofiskt och etiskt perspektiv, men läsaren får också ta del av erfarenheter hämtade från olika hälsoprofessioner och verksamheter.

Läs mer
Den personcentrerade vården vilar på ett partnerskap mellan patient/närstående och professionella, där berättelsen är utgångspunkten och förutsättningen för ett partnerskap varefter följer en överenskommelse vilken måste säkerställas genom att dokumenteras. I boken beskrivs konkreta exempel på hur man gått tillväga för att införa personcentrerad vård på två olika sjukhusavdelningar och på ett äldreboende utifrån från de Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom. Personcentrering grundas på att patienten är en person med vilja, förmågor, ansvar och behov. Ur olika perspektiv resonerar bokens författare kring varför det personcentrerade förhållningssättet utgör en förutsättning för att både människor i behov av vård och hälso- och sjukvårdens professionella kan betraktas som experter. I boken behandlas vidare vikten av att radikalt förändra den nuvarande kulturen inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen, till ett förhållningssätt som utgår från att vi ser inte bara patienter som sjukprocesser i behov av behandling eller i behov av vård utan också som personer med livskraft och värdighet. Personcentrerad vård förutsätter både professionell kompetens och en medveten etik som grund för omvårdnad, behandling, rehabilitering och omsorg.
Inger Ekman berättar om boken, se klippet här
Länk till Akademiliv, Sahlgrenska Akademins nyheter, Göteborgs Universitet

Om författarna
Inger Ekman är leg. sjuksköterska och professor i omvårdnad. Hon är också föreståndare för Centrum för personcentrerad vård (GPCC) vid Göteborgs universitet, där forskning, implementering och utbildning i ett personcentrerat förhållningssätt inom hälso- och sjukvård genomförs. GPCC involverar forskare från en rad olika discipliner inom hälsoområdet men också forskare från till exempel filosofi, pedagogik och ekonomi. Inger Ekmans egen forskning handlar om hur patienter med långvariga tillstånd upplever sitt tillstånd, behandling och vård, och att utvärdera komplexa interventioner.Nedladdningar:585
Besök:867

Läs boken Personcentrering i hälso- och sjukvård : från filosofi till praktik i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Personcentrering i hälso- och sjukvård : från filosofi till praktik pdf download
Personcentrering i hälso- och sjukvård : från filosofi till praktik e-bok apple
Personcentrering i hälso- och sjukvård : från filosofi till praktik bok pdf svenska
Personcentrering i hälso- och sjukvård : från filosofi till praktik epub books download
Personcentrering i hälso- och sjukvård : från filosofi till praktik las online bok
svenska Personcentrering i hälso- och sjukvård : från filosofi till praktik pdf
Personcentrering i hälso- och sjukvård : från filosofi till praktik book online
Personcentrering i hälso- och sjukvård : från filosofi till praktik book på svenska
Personcentrering i hälso- och sjukvård : från filosofi till praktik audiobook svenska gratis
Personcentrering i hälso- och sjukvård : från filosofi till praktik pa svenska pdf free download
Personcentrering i hälso- och sjukvård : från filosofi till praktik på svenska pdf
Personcentrering i hälso- och sjukvård : från filosofi till praktik on kindle
Personcentrering i hälso- och sjukvård : från filosofi till praktik epub on ipad
Personcentrering i hälso- och sjukvård : från filosofi till praktik svenska audiobook free
Personcentrering i hälso- och sjukvård : från filosofi till praktik ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *