>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<



Utgivningsdatum:2009-04-29
Språk:Svenska
ISBN-10:9789144051826
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 1878,53 KB

Diagnosen personlighetsstörning avser en kronisk psykisk störning som debuterar i tonåren med patologiska personlighetsdrag som stör utvecklingen och vidmakthållandet av ömsesidiga relationer, och medför lidande för personen själv och/eller omgivningen. Enligt den flerdimensionella diagnosmanualen DSM-IV skiljer man på psykiska störningar eller sjukdomar som kodas på axel I och personlighetsstörningar som kodas på axel II. Axel I-diagnoserna anses i allmänhet vara avvikelser gentemot personens tidigare liv och utveckling, och uppfattas som jagfrämmande och i bästa fall möjliga att behandla med psykofarmaka och annan terapi. Axel II-diagnosen utgör en kronisk störning i personens psykiska utveckling och upplevs ingå som en aspekt av personens karaktär. I boken beskrivs de olika typerna av personlighetsstörning enligt axel II, utredningsmetoder och diagnostik, epidemiologi, tänkbara biologiska och psykologiska orsaker samt behandlingsstrategier.

Personlighetsstörningar vänder sig till utbildningar i psykologi/beteendevetenskap, psykiatri, socialt arbete, kriminalvård och andra utbildningar och yrken där man arbetar med personer med avvikande social anpassning och problem med sin livsföring i olika avseenden.



Nedladdningar:239
Besök:779

Läs boken Personlighetsstörningar i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Personlighetsstörningar pdf download
Personlighetsstörningar e-bok apple
Personlighetsstörningar bok pdf svenska
Personlighetsstörningar epub books download
Personlighetsstörningar las online bok
svenska Personlighetsstörningar pdf
Personlighetsstörningar book online
Personlighetsstörningar book på svenska
Personlighetsstörningar audiobook svenska gratis
Personlighetsstörningar pa svenska pdf free download
Personlighetsstörningar på svenska pdf
Personlighetsstörningar on kindle
Personlighetsstörningar epub on ipad
Personlighetsstörningar svenska audiobook free
Personlighetsstörningar ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *