>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2017-03-06
Språk:Svenska
ISBN-10:9789177410140
Format:.epub.mobi.pdf.djvu.txt.fb2.ibooks.lit.kindle.mp3.ogg
Filstorlek: 8934,63 KB

Personer med personlighetssyndrom hör till de mest sårbara inom psykiatrin. De uppvisar mellanmänskliga problem liksom lidande och svårigheter att klara vardagens utmaningar. De blir ofta en utmaning för vården, eftersom deras interaktion med omgivningen många gånger är problematisk och konfliktfylld.

Det finns ett stort behov av kunskap om personlighetssyndrom och ett av huvudsyftena med de nu presenterade riktlinjerna är att beskriva vad som kännetecknar personlighetssyndromen. Genom att tidigt kunna identifiera dem och det lidande de förorsakar kan realistiska behandlingsmål formuleras, vilket minskar risken för att patienten hamnar i ofruktsamma behandlingskontakter. Riktlinjerna har en stark klinisk förankring med fokus på tillämpbarhet i det dagliga arbetet med patienter och deras närstående och ger handfast vägledning i omhändertagande och behandling.

Dessa kliniska riktlinjer för utredning och behandling av personlighetssyndrom är en uppdatering och omarbetning av de riktlinjer som publicerades 2006.

Boken Personlighetssyndrom är i första hand skriven för alla som företräder den psykiatriska vården, men är även användbar för företrädare från andra specialiteter och för professioner utanför vården. Studenter och personer under fortbildning har utbyte av att läsa boken.

Svenska Psykiatriska Föreningen har sedan 1996 utformat kliniska riktlinjer för en rad psykiatriska områden. Personlighetssyndrom – kliniska riktlinjer för utredning och behandling är den sjuttonde skriften i serien Svensk Psykiatri.

Om författarna
Lisa Ekselius, professor och överläkare, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet, VO psykiatri, Akademiska sjukhuset, Uppsala (ordförande).

Jörgen Herlofson, specialistläkare och leg. psykoterapeut, Empatica AB, Stockholm.

Tom Palmstierna, docent och överläkare, Rättspsykiatriska öppenvården, Beroendecentrum Stockholm samt professor det Medisinske Fakultet, Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet (NTNU), Trondheim, Norge.

Kent-Inge Perseius, docent och specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård, Röda Korsets Högskola, Stockholm.

Mia Ramklint, docent och överläkare, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet, VO psykiatri, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Göran Rydén, verksamhetschef, överläkare och leg. psykoterapeut, Norra Stockholms psykiatri, Stockholm.Nedladdningar:277
Besök:652

Läs boken Personlighetssyndrom : kliniska riktlinjer för diagnostik och behandling i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Personlighetssyndrom : kliniska riktlinjer för diagnostik och behandling pdf download
Personlighetssyndrom : kliniska riktlinjer för diagnostik och behandling e-bok apple
Personlighetssyndrom : kliniska riktlinjer för diagnostik och behandling bok pdf svenska
Personlighetssyndrom : kliniska riktlinjer för diagnostik och behandling epub books download
Personlighetssyndrom : kliniska riktlinjer för diagnostik och behandling las online bok
svenska Personlighetssyndrom : kliniska riktlinjer för diagnostik och behandling pdf
Personlighetssyndrom : kliniska riktlinjer för diagnostik och behandling book online
Personlighetssyndrom : kliniska riktlinjer för diagnostik och behandling book på svenska
Personlighetssyndrom : kliniska riktlinjer för diagnostik och behandling audiobook svenska gratis
Personlighetssyndrom : kliniska riktlinjer för diagnostik och behandling pa svenska pdf free download
Personlighetssyndrom : kliniska riktlinjer för diagnostik och behandling på svenska pdf
Personlighetssyndrom : kliniska riktlinjer för diagnostik och behandling on kindle
Personlighetssyndrom : kliniska riktlinjer för diagnostik och behandling epub on ipad
Personlighetssyndrom : kliniska riktlinjer för diagnostik och behandling svenska audiobook free
Personlighetssyndrom : kliniska riktlinjer för diagnostik och behandling ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *