>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789144075297
Utgivningsdatum:2017-03-27
Språk:Svenska
Format:.epub.mobi.pdf.djvu.txt.fb2.ibooks.lit.kindle.mp3.ogg
Filstorlek: 1174,68 KB

Att lära sig uttalet i ett nytt språk är för många ett mödosamt arbete. Det gäller att kunna urskilja och producera allt ifrån ljud segment till enskilda ord och prosodiska element, att få grepp om olika uttalsvarianter och förstå relationen mellan uttal och stavning. För att nå bästa tänkbara resultat för sina individuella uttalsmål behöver inläraren ofta professionell handledning och explicit undervisning.
Perspektiv på svenskt uttal är en handbok som ger lärare råd och vägledning i uttalsundervisningen. I den första delen beskriver författarna svenskans fonetik och fonologi utifrån ett andraspråksperspektiv med fokus på uttal och uttalsunder visning. I den andra delen samlas fonologiska beskrivningar av 13 olika modersmål jämte brytningsanalyser, som belyser de olika fenomen som påverkar inlärarens uttal i svenska.
Boken vänder sig främst till lärarstudenter och verksamma lärare inom sfi och svenska som andraspråk.


Nedladdningar:575
Besök:868

Läs boken Perspektiv på svenskt uttal : fonologi, brytning och didaktik i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Perspektiv på svenskt uttal : fonologi, brytning och didaktik pdf download
Perspektiv på svenskt uttal : fonologi, brytning och didaktik e-bok apple
Perspektiv på svenskt uttal : fonologi, brytning och didaktik bok pdf svenska
Perspektiv på svenskt uttal : fonologi, brytning och didaktik epub books download
Perspektiv på svenskt uttal : fonologi, brytning och didaktik las online bok
svenska Perspektiv på svenskt uttal : fonologi, brytning och didaktik pdf
Perspektiv på svenskt uttal : fonologi, brytning och didaktik book online
Perspektiv på svenskt uttal : fonologi, brytning och didaktik book på svenska
Perspektiv på svenskt uttal : fonologi, brytning och didaktik audiobook svenska gratis
Perspektiv på svenskt uttal : fonologi, brytning och didaktik pa svenska pdf free download
Perspektiv på svenskt uttal : fonologi, brytning och didaktik på svenska pdf
Perspektiv på svenskt uttal : fonologi, brytning och didaktik on kindle
Perspektiv på svenskt uttal : fonologi, brytning och didaktik epub on ipad
Perspektiv på svenskt uttal : fonologi, brytning och didaktik svenska audiobook free
Perspektiv på svenskt uttal : fonologi, brytning och didaktik ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *