>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2012-08-22
ISBN-10:9789144059761
Språk:Svenska
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 1958,62 KB

Den nya upplagan av boken innebär en kraftig omstrukturering, väsentlig omarbetning och utökning baserad på erfarenheter av ytterligare tio års praktiskt arbete, undervisning och forskning inom processområdet och där de tankegångar, koncept och metoder som ursprungligen presenterades har legat till grund.

Någon har sagt att ”förändring är det enda konstanta” och bokens innehåll har naturligtvis anpassats till dagens verklighet och värderingar i näringsliv, offentlig sektor och andra typer av organisationer. I kanske ännu högre grad än tidigare räcker den traditionella hierarkiska och funktionsorienterade organisationsformen inte till för att tillmötesgå dagens och morgondagens krav och förväntningar. Konkurrensen blir ständigt hårdare, utvecklingen snabbare, utrymmet för felsatsningar allt mindre och anpassningsförmågan allt viktigare. Inget kan rädda ens den mest framgångsrika organisation om den inte fortsätter utvecklas i snabb takt.

Boken täcker alla de faser som ingår i en förändringsprocess, från arbetet med att skapa medvetande om problem och möjligheter, via identifiering, kartläggning, mätning, analys, utveckling och etablering av processer, till hur man möter framtidens utmaningar i en kundfokuserad verksamhet. Ökad fokus har lagts bl a på att besvara frågan ”hur ?” och på processer i ett fortvarighetstillstånd men också på ledningsprocesser, på anpassning till dagens linjeorganisation samt på att relatera processorienteringen till andra koncept för verksamhetsutveckling.

Denna bok riktar sig till såväl studerande vid universitet och högskolor som till yrkesverksamma praktiker med ledningsuppgifter eller ansvar för verksamhetsutveckling.

Andra upplagan.Nedladdningar:588
Besök:718

Läs boken Processbaserad verksamhetsutveckling : varför, vad, hur? i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Processbaserad verksamhetsutveckling : varför, vad, hur? pdf download
Processbaserad verksamhetsutveckling : varför, vad, hur? e-bok apple
Processbaserad verksamhetsutveckling : varför, vad, hur? bok pdf svenska
Processbaserad verksamhetsutveckling : varför, vad, hur? epub books download
Processbaserad verksamhetsutveckling : varför, vad, hur? las online bok
svenska Processbaserad verksamhetsutveckling : varför, vad, hur? pdf
Processbaserad verksamhetsutveckling : varför, vad, hur? book online
Processbaserad verksamhetsutveckling : varför, vad, hur? book på svenska
Processbaserad verksamhetsutveckling : varför, vad, hur? audiobook svenska gratis
Processbaserad verksamhetsutveckling : varför, vad, hur? pa svenska pdf free download
Processbaserad verksamhetsutveckling : varför, vad, hur? på svenska pdf
Processbaserad verksamhetsutveckling : varför, vad, hur? on kindle
Processbaserad verksamhetsutveckling : varför, vad, hur? epub on ipad
Processbaserad verksamhetsutveckling : varför, vad, hur? svenska audiobook free
Processbaserad verksamhetsutveckling : varför, vad, hur? ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *