>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Språk:Svenska
ISBN-10:9789147099672
Utgivningsdatum:2012-04-19
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 1211,25 KB

Vad innebär professionalism för en läkare? Sedan millennieskiftet har andra sidor av läkarens yrkesroll än de strikt naturvetenskapliga fått en allt större uppmärksamhet, och begreppet tillerkänns nu en djupare innebörd och större betydelse. En ändrad syn på patientens roll och inflytande ställer ökade krav på bemötande och kommunikation från läkarens sida. Läkaren har dessutom ofta en ledande roll och ska kunna samarbeta konstruktivt med kollegor och andra yrkesgrupper inom vården. Vidare har läkaren en rad lagar och regler att förhålla sig till och ska kunna överväga etiska frågor och fatta svåra beslut.
Professionell utveckling inom läkaryrket tar fasta just på de kvalifikationer en läkare behöver ha utöver den rent medicinska kunskapen. Boken erbjuder utgångspunkter och stöd för att utveckla professionella kompetenser för både läkarstudenten och den nyutexaminerade läkaren. Den är praktiskt inriktad och innehåller en mängd verklighetsbaserade patientfall.

Läs mer
”Därför är boken »Professionell utveckling av läkaryrket« så välkommen. Det är helt enkelt dags att se på medicinen som en konst. Vilka citat man än söker uppbringa för att formulera medicinens förhållande till humaniora och naturvetenskap är det just i mötet med den Andre, mellan läkare och patient, allting börjar.” – skriver Läkartidningen i en artikel om Professionell utveckling inom läkaryrket
Läs hela artikeln här!

Om författarna
Bokens åtta fackredaktörer har alla en lång klinisk erfarenhet och är dessutom samtliga engagerade i ämnen och kurser på läkarprogrammet som berör läkarens professionella utveckling.Nedladdningar:435
Besök:857

Läs boken Professionell utveckling : inom läkaryrket i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Professionell utveckling : inom läkaryrket pdf download
Professionell utveckling : inom läkaryrket e-bok apple
Professionell utveckling : inom läkaryrket bok pdf svenska
Professionell utveckling : inom läkaryrket epub books download
Professionell utveckling : inom läkaryrket las online bok
svenska Professionell utveckling : inom läkaryrket pdf
Professionell utveckling : inom läkaryrket book online
Professionell utveckling : inom läkaryrket book på svenska
Professionell utveckling : inom läkaryrket audiobook svenska gratis
Professionell utveckling : inom läkaryrket pa svenska pdf free download
Professionell utveckling : inom läkaryrket på svenska pdf
Professionell utveckling : inom läkaryrket on kindle
Professionell utveckling : inom läkaryrket epub on ipad
Professionell utveckling : inom läkaryrket svenska audiobook free
Professionell utveckling : inom läkaryrket ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *