>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Språk:Svenska
ISBN-10:9789144112596
Utgivningsdatum:2017-01-02
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 9979,43 KB

Det här är en bok för dig som avser att arbeta med professionell yrkesutövning i förskolan. Författarna belyser hur förskolans uppdrag ställer komplexa och förändrade krav på den professionella kompetensen.
Boken tar upp en rad teman, till exempel

  • att leda och organisera
  • att skapa trygghet och välbefinnande
  • att samverka, utveckla vetenskapligt förhållningssätt och forskningsbasera
  • att undervisa, dokumentera och sambedöma
  • att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete.  

Boken handlar om professionell yrkesutövning i förskolan i ett nutida perspektiv med historiska kopplingar. Centrala aspekter på detta ämne diskuteras i teman och relateras till styrdokument, forskning och empiriska exempel. Underrubriken Kontinuitet och förändring vill framhäva att trots att många förändringar har skett i uppdraget finns det en kontinuitet att vara medveten om. Många av de professionella kompetenser som efterfrågas i förskolan har en gedigen bas i förskolans och förskollärarprofessionens historia.

Professionell yrkesutövning i förskola vänder sig till studenter i förskollärarutbildning. Det är en kursbok lämplig att återkomma till under hela utbildningen. Den vänder sig också till verksamma pedagoger, arbetslag, förskolechefer, skolpolitiker och skoladministratörer som ansvarar för eller berörs av frågor kopplade till professionell yrkesutövning i förskola.Nedladdningar:579
Besök:721

Läs boken Professionell yrkesutövning i förskola : kontinuitet och förändring i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Professionell yrkesutövning i förskola : kontinuitet och förändring pdf download
Professionell yrkesutövning i förskola : kontinuitet och förändring e-bok apple
Professionell yrkesutövning i förskola : kontinuitet och förändring bok pdf svenska
Professionell yrkesutövning i förskola : kontinuitet och förändring epub books download
Professionell yrkesutövning i förskola : kontinuitet och förändring las online bok
svenska Professionell yrkesutövning i förskola : kontinuitet och förändring pdf
Professionell yrkesutövning i förskola : kontinuitet och förändring book online
Professionell yrkesutövning i förskola : kontinuitet och förändring book på svenska
Professionell yrkesutövning i förskola : kontinuitet och förändring audiobook svenska gratis
Professionell yrkesutövning i förskola : kontinuitet och förändring pa svenska pdf free download
Professionell yrkesutövning i förskola : kontinuitet och förändring på svenska pdf
Professionell yrkesutövning i förskola : kontinuitet och förändring on kindle
Professionell yrkesutövning i förskola : kontinuitet och förändring epub on ipad
Professionell yrkesutövning i förskola : kontinuitet och förändring svenska audiobook free
Professionell yrkesutövning i förskola : kontinuitet och förändring ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *