>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789144084671
Utgivningsdatum:2015-08-18
Språk:Svenska
Format:.epub.mobi.pdf.djvu.txt.fb2.ibooks.lit.kindle.mp3.ogg
Filstorlek: 8155,99 KB

Psykologi för sjuksköterskor är en bok som introducerar psykologiska teorier och begrepp som har relevans för förståelse av människan som patient, närstående och personal i vården. Olika psykologiska inriktningar beskrivs, liksom psykologiska teorier och begrepp som kan bredda sjuksköterskans kunskap om hur människor fungerar psykologiskt och på det viset ge reflektionsunderlag genom hela vårdprocessen. Ambitionen är att boken ska underlätta för sjuksköterskan att använda psykologiska teorier med utgångspunkt i sitt eget professionsansvar och det omvårdnadsvetenskapliga perspektiv som professionen vilar på. Därför relateras de teman som tas upp i boken såväl till omvårdnadens konsensusbegrepp som till omvårdnadsteorier. Några av de teman som berörs i boken är enheten kropp och själ, känslor, minne och meningsskapande. Andra teman berör interpersonella processer som relationer, kommunikation och medkänsla. Psykologiska aspekter på hälsa, ohälsa och sjuksköterskans hälsofrämjande arbete beskrivs också, liksom mer konkreta råd relaterade till bland annat informationsgivning, målformuleringar och problem- och konfliktlösning.

Till boken hör en webbplats där bland annat kapitelsammanfattningar i form av bildspel, övningsuppgifter och tester bidrar till lärandet. Instruktioner för hur du kommer åt webbmaterialet finns på omslagets insida.

Boken riktar sig främst till studerande i sjuksköterskeutbildningen. Den kan också vara till glädje för kliniskt verksamma sjuksköterskor och användas i specialistsjuksköterskeutbildningar.
Äntligen en bok om psykologi som kan läsas ur ett omvårdnadsperspektiv och ge klarhet i hur dessa teorier kan relatera till sjuksköterskans omvårdnadsarbete! Den är lättläst, välarbetad, välskriven, lättförståelig och rolig att läsa!”

Marianne Kisthinios, universitetsadjunkt vid Malmö högskola.Nedladdningar:582
Besök:912

Läs boken Psykologi för sjuksköterskor – (bok + digital produkt) i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Psykologi för sjuksköterskor – (bok + digital produkt) pdf download
Psykologi för sjuksköterskor – (bok + digital produkt) e-bok apple
Psykologi för sjuksköterskor – (bok + digital produkt) bok pdf svenska
Psykologi för sjuksköterskor – (bok + digital produkt) epub books download
Psykologi för sjuksköterskor – (bok + digital produkt) las online bok
svenska Psykologi för sjuksköterskor – (bok + digital produkt) pdf
Psykologi för sjuksköterskor – (bok + digital produkt) book online
Psykologi för sjuksköterskor – (bok + digital produkt) book på svenska
Psykologi för sjuksköterskor – (bok + digital produkt) audiobook svenska gratis
Psykologi för sjuksköterskor – (bok + digital produkt) pa svenska pdf free download
Psykologi för sjuksköterskor – (bok + digital produkt) på svenska pdf
Psykologi för sjuksköterskor – (bok + digital produkt) on kindle
Psykologi för sjuksköterskor – (bok + digital produkt) epub on ipad
Psykologi för sjuksköterskor – (bok + digital produkt) svenska audiobook free
Psykologi för sjuksköterskor – (bok + digital produkt) ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *