>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789127091535
Utgivningsdatum:2003-04-01
Språk:Svenska
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 6391,71 KB

I den här högaktuella boken belyses framväxten av psykologins uppfattningar om könsskillnader och hur nutida psykologiska teorier förhåller sig till kön, genus, kvinnlighet och manlighet.Till synes könsneutrala antaganden har fått, och får, könsspecifika konsekvenser som ofta leder till missgynnande av flickor och kvinnor, men också av människor som inte anpassar sig till heterosexuella normer.

Psykologins huvudområden granskas: utvecklingspsykologi, evolutionspsykologi, kognitiv psykologi, socialpsykologi,personlighetspsykologi samt psykoanalytisk och psykodynamisk teori. Boken visar hur vetenskapsteoretiska grundantaganden kan begränsa psykologins förutsättningar att tillgodogöra sig kritiska tankegångar inom områden som feministisk teori, queerteori, postkolonial teori och etnicitetsforskning.

Författaren redogör också för alternativa teorier som har växt fram som resultat av de senaste decenniernas utveckling i feministisk teori och kulturteori. Slutligen diskuteras utmaningar och möjligheter för de nya forskningsinriktningar som på allvar försöker integrera vetenskapliga och politiska förändringar i föreställningar om kön, kvinnligt, manligt, subjektivitet och sexualitet.

Boken kan användas fristående eller som ett komplement till litteratur om psykologins huvudområden. Den förutsätter egentligen inga förkunskaper om psykologi.

Boken vänder sig till studerande vid utbildningar där psykologi studeras.Men också de som i sin verksamhet konfronteras med genusfrågor, till exempel psykologer, socialarbetare, lärare och sjukvårdspersonal, kan ha glädje av boken.Nedladdningar:319
Besök:842

Läs boken Psykologi och kön : från könsskillnader till genusperspektiv i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Psykologi och kön : från könsskillnader till genusperspektiv pdf download
Psykologi och kön : från könsskillnader till genusperspektiv e-bok apple
Psykologi och kön : från könsskillnader till genusperspektiv bok pdf svenska
Psykologi och kön : från könsskillnader till genusperspektiv epub books download
Psykologi och kön : från könsskillnader till genusperspektiv las online bok
svenska Psykologi och kön : från könsskillnader till genusperspektiv pdf
Psykologi och kön : från könsskillnader till genusperspektiv book online
Psykologi och kön : från könsskillnader till genusperspektiv book på svenska
Psykologi och kön : från könsskillnader till genusperspektiv audiobook svenska gratis
Psykologi och kön : från könsskillnader till genusperspektiv pa svenska pdf free download
Psykologi och kön : från könsskillnader till genusperspektiv på svenska pdf
Psykologi och kön : från könsskillnader till genusperspektiv on kindle
Psykologi och kön : från könsskillnader till genusperspektiv epub on ipad
Psykologi och kön : från könsskillnader till genusperspektiv svenska audiobook free
Psykologi och kön : från könsskillnader till genusperspektiv ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *