>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789147123797
Utgivningsdatum:2017-09-13
Språk:Svenska
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 7274,38 KB

Processinriktad, problemorienterad och flexibel!
Ett läromedel med både traditionella övningsuppgifter och uppgifter som ger möjligheter till helhetssyn och eget tänkande.

Läs mer
Nyheter i Upplaga 7 (2017)
Fakta har genomgående uppdaterats i text och exempel, bl a :
– nya regler i årsredovisningslagen, förenklingar för mindre företag
– uppdatering av skatteregler och belopp till deklaration 2018
– ny bilaga med en sammanfattning av den senaste versionen av Bokföringsnämndens regelverk K1-4 för redovisning i olika typer av företag
– anslutande arbetsuppgifter i den nya bilagan, med lösningar.
– kopplingar till den nya bilagan finns i faktatexten.
Problembok, Kommentarer och lösningar samt nedladdningsbar lärarhandledning har uppdaterats på motsvarande sätt.
Utmärkande drag
– Ett flexibelt alternativ för kursen redovisning 2
– Faktakapitel med kort och koncis grundtext och markerade fördjupningsavsnitt
– Minireportage/yrkesporträtt
– Större praktikfall som integrerar kunskaperna från flera kapitel
– Tankenötter i form av klurigare redovisningsproblem, diskussionsuppgifter och fältuppgifter
– Interaktiva övningar på webben
– Elevlicens till Visma SPCS ekonomiprogram
Faktabok med bas- och tillvalsdel
– Basdel som uppfyller kursplanens krav.
– Tillval som ger mer – utifrån eget kunskapsbehov, tid och intresse.
– Faktakapitel med kort och koncis grundtext och markerade fördjupningsavsnitt.
– Många praktiska exempel och minireportage/yrkesporträtt.
– Kapitelingresser och kapitelavsnitt med ett mindre företags och dess redovisningsbyrås bestyr med den dagliga bokföringen, rapporterna och bokslutet – något som ger ett ansikte åt de olika kapitlens innehåll och syfte. Berättelsen byggs på, kapitel för kapitel, och blir en följetong boken igenom.
– Sammanfattningar, formel- och förklaringsrutor, sidelines etc. bidrar till en aktiv inlärning.
Ambitionen med R2000 är att innehållet alltid ska vara relevant och aktuellt. Därför uppdateras materialet kontinuerligt utifrån senaste bestämmelser och lagstiftning inom såväl redovisnings- som beskattningsområdet.
Problembok med tillhörande webbapp
Till problemboken hör en webbapp med interaktiva och självrättande uppgifter med möjligheter att träna bl.a. viktiga begrepp, kontering, bokslut och nyckeltalsberäkning på datorn, telefon eller surfplatta. Eleven får direkt feedback på sina uträkningar och lösningar.
Problemboken innehåller:
– Klart avgränsade övningsuppgifter i stigande svårighetsgrad.
– Tanke & Helhet – under denna rubrik hittar du bl.a. praktikfall, som integrerar kunskaperna i flera kapitel. Där finns också datoruppgifter. Under rubriken hittar du också tankenötter i form av lite klurigare redovisningsproblem, diskussionsuppgifter och fältuppgifter.
– Testa dig själv! – ett test med flervalsfrågor inleder varje kapitel.
– Kortfacit medföljer.
Kommentarer och lösningar samt nedladdningsbar lärarhandledning
Till R2000 finns dessutom en separat bok med fullständiga lösningar till alla övningsuppgifter, praktikfall, etc. samt en fyllig lärarhandledning med lärartips, OH-underlag m.m. samt provuppgifter med lösningar.
R2000 har tilldelats det Verbala priset i tävlingen Svenska Publishing-Priset
Verbala priset utdelas till någon av de nominerade som juryn vill premiera för exceptionellt bra textinnehåll. Juryns motivering: För en framställning som ger liv åt ett torrt ämnesområde, välskrivet, lättläst, pedagogiskt föredömligt.
Pris som bästa företagsekonomiska läromedel!
R2000 har också tilldelats pris som bästa företagsekonomiska läromedel för gymnasieskolan, av Föreningen Företagsekonomiska Institutet. Juryns motivering: För ett ämnesmässigt heltäckande läromedel med klar pedagogisk linje och en väl genomarbetad presentation.
Vill du som är lärare utbilda i Sveriges mest använda ekonomiprogram?Nedladdningar:513
Besök:994

Läs boken R2000 Redovisning 2 Problembok i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
R2000 Redovisning 2 Problembok pdf download
R2000 Redovisning 2 Problembok e-bok apple
R2000 Redovisning 2 Problembok bok pdf svenska
R2000 Redovisning 2 Problembok epub books download
R2000 Redovisning 2 Problembok las online bok
svenska R2000 Redovisning 2 Problembok pdf
R2000 Redovisning 2 Problembok book online
R2000 Redovisning 2 Problembok book på svenska
R2000 Redovisning 2 Problembok audiobook svenska gratis
R2000 Redovisning 2 Problembok pa svenska pdf free download
R2000 Redovisning 2 Problembok på svenska pdf
R2000 Redovisning 2 Problembok on kindle
R2000 Redovisning 2 Problembok epub on ipad
R2000 Redovisning 2 Problembok svenska audiobook free
R2000 Redovisning 2 Problembok ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *