>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2013-01-20
Språk:Svenska
ISBN-10:9789139113362
Format:.epub.mobi.pdf.djvu.txt.fb2.ibooks.lit.kindle.mp3.ogg
Filstorlek: 3626,47 KB

Detta är en samling av lagregler och andra normer som reglerar företagens reklam- och marknadsföringsåtgärder samt konsumenternas ställning på den svenska marknaden. Regelsamlingen är ett komplement till handboken Praktisk marknadsrätt och kan även tack vare att den innehåller ett centralt och värdefullt urval av både juridiska och etiska regler användas separat eller tillsammans med annan litteratur på området. Den trettonde upplagan av Regelsamling i marknadsrätt är uppdaterad till den 20 juni 2012 och innehåller bl.a. följande:

* Marknadsföringslagen.
* ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation.
* Ett urval av Konsumentverkets riktlinjer och föreskrifter.
* De nordiska konsumentombudsmännens gemensamma ståndpunkter bl.a. ang. marknadsföring via sociala medier.
* Upphovsrättslagen.
* Lagar om varumärkesrätt, firmarätt och mönsterrätt.
* Regler om givande och tagande av muta, lotterilagen.
* Radio- och TV-lagen.
* Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster.
* Lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor.
* Prisinformationslagen med Konsumentverkets allmänna råd.
* Personuppgiftslagen och lagen om namn och bild i reklam.
* Den moderniserade konkurrenslagstiftningen och annan central näringsrättslig lagstiftning.
* Den köprättsliga lagstiftningen köplagen, konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen samt konsumentkreditlagen.
* Produktsäkerhets- och produktansvarslagarna.
* Speciallagstiftning om alkohol, tobak, livsmedel, läkemedel och kemiska produkter.
* Lag om skydd för företagshemligheter.
* Kriterier för bedömning av könsdiskriminerande
reklam.
* Förteckning över EU-direktiv och normer i urval.

Författarna är alla jurister och sedan länge praktiskt verksamma inom marknadsrättens område.Nedladdningar:227
Besök:847

Läs boken Regelsamling i marknadsrätt i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Regelsamling i marknadsrätt pdf download
Regelsamling i marknadsrätt e-bok apple
Regelsamling i marknadsrätt bok pdf svenska
Regelsamling i marknadsrätt epub books download
Regelsamling i marknadsrätt las online bok
svenska Regelsamling i marknadsrätt pdf
Regelsamling i marknadsrätt book online
Regelsamling i marknadsrätt book på svenska
Regelsamling i marknadsrätt audiobook svenska gratis
Regelsamling i marknadsrätt pa svenska pdf free download
Regelsamling i marknadsrätt på svenska pdf
Regelsamling i marknadsrätt on kindle
Regelsamling i marknadsrätt epub on ipad
Regelsamling i marknadsrätt svenska audiobook free
Regelsamling i marknadsrätt ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *