>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2017-12-08
Språk:Svenska
ISBN-10:9789139116240
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 1437,45 KB

När en arbetstagare inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter därför
att han eller hon har blivit sjuk eller skadad, aktualiseras olika rättsregler
som syftar till att göra det möjligt för arbetstagaren att behålla sin anställning och kunna fortsätta att arbeta hos arbetsgivaren. Lyckas detta så undviks uppsägning och utslagning från arbetslivet.

Dessa regler finns framför allt i arbetsmiljölagen, socialförsäkringsbalken
och lagen om anställningsskydd. Tillsammans bildar de ett system för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen som arbetsgivaren ansvarar för. Allt detta skildras i boken. Översiktligt berörs även diskrimineringslagens regler om funktionsnedsättning och framför allt reglerna rörande förbudet att diskriminera arbetstagare i form av bristande tillgänglighet. Vi redovisar översiktligt även EU-rättens skydd mot diskriminering av arbetstagare med funktionshinder.

Boken är användbar i det praktiska arbetslivet och lämplig som handbok
för dem som är involverade i rehabiliteringsprocessen – fackliga företrädare, företrädare för arbetsgivare, advokater och andra arbetsrättsjurister. Boken kan användas även i utbildningssammanhang.Nedladdningar:384
Besök:926

Läs boken Rehabiliteringsansvaret : en arbetsrättslig handbok i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Rehabiliteringsansvaret : en arbetsrättslig handbok pdf download
Rehabiliteringsansvaret : en arbetsrättslig handbok e-bok apple
Rehabiliteringsansvaret : en arbetsrättslig handbok bok pdf svenska
Rehabiliteringsansvaret : en arbetsrättslig handbok epub books download
Rehabiliteringsansvaret : en arbetsrättslig handbok las online bok
svenska Rehabiliteringsansvaret : en arbetsrättslig handbok pdf
Rehabiliteringsansvaret : en arbetsrättslig handbok book online
Rehabiliteringsansvaret : en arbetsrättslig handbok book på svenska
Rehabiliteringsansvaret : en arbetsrättslig handbok audiobook svenska gratis
Rehabiliteringsansvaret : en arbetsrättslig handbok pa svenska pdf free download
Rehabiliteringsansvaret : en arbetsrättslig handbok på svenska pdf
Rehabiliteringsansvaret : en arbetsrättslig handbok on kindle
Rehabiliteringsansvaret : en arbetsrättslig handbok epub on ipad
Rehabiliteringsansvaret : en arbetsrättslig handbok svenska audiobook free
Rehabiliteringsansvaret : en arbetsrättslig handbok ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *