>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Språk:Svenska
Utgivningsdatum:2015-09-21
ISBN-10:9789144104331
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 8293,22 KB

Boken går igenom olika verksamhetsområden som handhar rehabilitering med inriktning på ansvar och skyldigheter. Även sjukskrivningens komplexitet, principerna bakom rehabilitering, individperspektivet med den försäkrades rättigheter och ansvar i en rehabiliteringssituation, rätten till ersättning med fokus på rekvisiten sjukdom och arbetsoförmåga gås igenom. Funktionstillstånd och funktionshinder analyseras i ett sjukfrånvaroperspektiv. Hindrande och underlättande faktorer vid rehabilitering till arbete behandlas liksom samverkan mellan rehabiliteringsaktörer, olika rehabiliteringsmodeller, ekonomi och rehabilitering inom EU.

Rehabilitering till arbete är ett dynamiskt område och stora förändringar har skett sedan föregående upplaga 2009, varför väsentliga delar av boken är omarbetade. Socialförsäkringsbalken har tillkommit och ersatt tidigare lagstiftning så att det nu bland annat föreligger en rätt till rehabilitering jämfört med tidigare då det endast förelåg möjlighet till rehabilitering. Uppfattningen av funktionstillstånd har utvecklats och även dess relation till individens rättigheter. Ny forskning har tillkommit inom flera områden.

Boken lämpar sig för kurser i rehabiliteringsvetenskap, personal- och arbetslivsfrågor, socialrätt, medicinsk rätt, socialt arbete, rehabiliteringsmedicin, sociologi, omvårdnad, folkhälsovetenskap och socialmedicin. Boken är också ett värdefullt verktyg för den som arbetar praktiskt med rehabilitering inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, primärvård, rehabiliteringsmedicinsk klinik, enheter för arbetslivsinriktad rehabilitering, case management, folkhögskola och socialtjänst.Nedladdningar:533
Besök:725

Läs boken Rehabiliteringsvetenskap – Rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Rehabiliteringsvetenskap – Rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv pdf download
Rehabiliteringsvetenskap – Rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv e-bok apple
Rehabiliteringsvetenskap – Rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv bok pdf svenska
Rehabiliteringsvetenskap – Rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv epub books download
Rehabiliteringsvetenskap – Rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv las online bok
svenska Rehabiliteringsvetenskap – Rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv pdf
Rehabiliteringsvetenskap – Rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv book online
Rehabiliteringsvetenskap – Rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv book på svenska
Rehabiliteringsvetenskap – Rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv audiobook svenska gratis
Rehabiliteringsvetenskap – Rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv pa svenska pdf free download
Rehabiliteringsvetenskap – Rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv på svenska pdf
Rehabiliteringsvetenskap – Rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv on kindle
Rehabiliteringsvetenskap – Rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv epub on ipad
Rehabiliteringsvetenskap – Rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv svenska audiobook free
Rehabiliteringsvetenskap – Rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *