>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2015-08-14
Språk:Svenska
ISBN-10:9789147117284
Format:.epub.mobi.pdf.djvu.txt.fb2.ibooks.lit.kindle.mp3.ogg
Filstorlek: 8396,98 KB

Går det egentligen att beskriva hur en kristen, jude eller muslim är? I sin nya bok Religion och andra livsåskådningar 1 och 2 betonar författaren Börge Ring att varje religion, och varje livsåskådning för den delen, kan tolkas och praktiseras på flera sätt. En religion uppvisar alltid en mångfald av föreställningar och uttryck.

Läs mer
Religioner, livsåskådningar, livshållningar
Författaren presenterar och diskuterar begrepp som är viktiga för förståelsen av religioner och livsåskådningar. Vad kännetecknar en religion eller en livsåskådning? Vad innebär en icke-religiös livsåskådning? Går det att blanda religiös tro och andra livsåskådningar? Bör man istället tala om livshållning eller livstolkning istället för livsåskådning?
Boken innehåller givetvis de grundläggande tankegångarna i de fem världsreligionerna, samt andra livsåskådningar och livshållningar, till exempel humanism, ekosofi, hedonism och feminism. Men också vad som utmärker privatreligiositet och nyandlighet idag.
Religionens och livsåskådningarnas roll i samhälle
I överensstämmelse med ämnesplanen för religionskunskap betonar Religion och andra livsåskådningar att religioner och livsåskådningar praktiseras på olika sätt beroende på de olika tolkningar individer och grupper ger sin tro och övertygelse. Här tas bland annat upp frågor som handlar om relationen mellan religion och identitet, klass samt kön. En särskild tonvikt ligger vid hur religioner utövas i dagens Sverige. Boken redogör för olika perspektiv på debatten religion och vetenskap, men även för hur det idag bedrivs vetenskaplig forskning om religion.
Etik i teori och praktik
Olika etiska teorier presenteras, diskuteras och praktiseras med syfte att öva förmågan att kritiskt granska olika argument och ståndpunkter i moraliska frågor.

Om författarna
Börge Ring är gymnasielärare och författare till flera läromedel i religionskunskap och svenska. Han tilldelades SLFF:s läromedelsförfattarpris Lärkan 2015. Börge är också trubadur och kompositör.Nedladdningar:595
Besök:978

Läs boken Religion och andra livsåskådningar 1 och 2 i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Religion och andra livsåskådningar 1 och 2 pdf download
Religion och andra livsåskådningar 1 och 2 e-bok apple
Religion och andra livsåskådningar 1 och 2 bok pdf svenska
Religion och andra livsåskådningar 1 och 2 epub books download
Religion och andra livsåskådningar 1 och 2 las online bok
svenska Religion och andra livsåskådningar 1 och 2 pdf
Religion och andra livsåskådningar 1 och 2 book online
Religion och andra livsåskådningar 1 och 2 book på svenska
Religion och andra livsåskådningar 1 och 2 audiobook svenska gratis
Religion och andra livsåskådningar 1 och 2 pa svenska pdf free download
Religion och andra livsåskådningar 1 och 2 på svenska pdf
Religion och andra livsåskådningar 1 och 2 on kindle
Religion och andra livsåskådningar 1 och 2 epub on ipad
Religion och andra livsåskådningar 1 och 2 svenska audiobook free
Religion och andra livsåskådningar 1 och 2 ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *