>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Språk:Svenska
ISBN-10:9789147111633
Utgivningsdatum:2015-05-29
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 6875,53 KB

Respekt för lärarprofessionen behandlar två fundamentala verktyg eller förutsättningar för läraryrkets utövande: yrkesspråk och yrkesetik. Alla lärare har tillgång till någon form av yrkesspråk och yrkesetik, men frågan är hur gemensamma och användbara dessa är för vardagsarbetet. Boken diskuterar hinder och möjligheter för lärarprofessionens utveckling.

Läs mer
Resonemangen utgår från ett stort empiriskt material. Utifrån lärares egna berättelser, argument och diskussioner utkristalliseras såväl tillgång till som behov av att utveckla den yrkesspråkliga och yrkesetiska kompetensen. Boken identifierar och förklarar företeelser som är svåra att upptäcka i vardagsarbetet.
Lärarstudenter och utbildare får en sammanfattande framställning av de krav i yrkeslivet som lärarutbildningen bör motsvara. För enskilda lärare och lärargrupper är bokens innehåll en väg till professionell utveckling och ökat yrkeskunnande vad avser lärares pedagogiska arbete. Respekt för lärarprofessionen utgör ett bra underlag för att diskutera lärarprofessionalism och yrkeskompetens inom skilda lärarkategorier.
Respekt för lärarprofessionen är en reviderad och uppdaterad version av Respekt för lärare och Respekt för läraryrket, som under många år använts inom lärarutbildning och lärarfortbildning.

Om författarna
Gunnel Colnerud är professor i pedagogik och forskar bl.a. om läraryrket och dess moraliska dimensioner.
Kjell Granström var professor i pedagogik med speciellt intresse för lärares och elevers arbete i klassrummet.
Båda har bedrivit sin forskning vid Linköpings universitet.Nedladdningar:342
Besök:938

Läs boken Respekt för lärarprofessionen : om lärares yrkesspråk och yrkesetik i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Respekt för lärarprofessionen : om lärares yrkesspråk och yrkesetik pdf download
Respekt för lärarprofessionen : om lärares yrkesspråk och yrkesetik e-bok apple
Respekt för lärarprofessionen : om lärares yrkesspråk och yrkesetik bok pdf svenska
Respekt för lärarprofessionen : om lärares yrkesspråk och yrkesetik epub books download
Respekt för lärarprofessionen : om lärares yrkesspråk och yrkesetik las online bok
svenska Respekt för lärarprofessionen : om lärares yrkesspråk och yrkesetik pdf
Respekt för lärarprofessionen : om lärares yrkesspråk och yrkesetik book online
Respekt för lärarprofessionen : om lärares yrkesspråk och yrkesetik book på svenska
Respekt för lärarprofessionen : om lärares yrkesspråk och yrkesetik audiobook svenska gratis
Respekt för lärarprofessionen : om lärares yrkesspråk och yrkesetik pa svenska pdf free download
Respekt för lärarprofessionen : om lärares yrkesspråk och yrkesetik på svenska pdf
Respekt för lärarprofessionen : om lärares yrkesspråk och yrkesetik on kindle
Respekt för lärarprofessionen : om lärares yrkesspråk och yrkesetik epub on ipad
Respekt för lärarprofessionen : om lärares yrkesspråk och yrkesetik svenska audiobook free
Respekt för lärarprofessionen : om lärares yrkesspråk och yrkesetik ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *