>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2016-08-17
ISBN-10:9789144111605
Språk:Svenska
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 2645,19 KB

Samhällskunskap är ett skolämne som särskilt starkt speglar samhället och dess förändringar och värderingar. Det övergripande uppdraget är att fostra elever till demokratisk kompetens.
Samhällskunskapsdidaktik innehåller bland annat en:

  • genomgång av samhällskunskapens historia, tillkomst och uppgifter
  • redovisning av teorier om lärande tillämpade på samhällskunskap
  • beskrivning av en aldrig tidigare skådad medierevolution och diskussion om de möjligheter till inflytande den ger medborgare
  • genomgång av nya forskningsresultat som visar elevers kunskaper, färdigheter och förhållningssätt.

Författarna fångar upp samhällskunskapsämnets funktioner i ett mång-kulturellt samhälle och diskuterar hur lärare kan utveckla elevers kritiska förhållningssätt och förmåga att analysera kontroversiella och känsliga ämnen. I denna andra upplaga har författarna lagt till nya forskningsrön, lyft fram yngre barns delaktighet i samhället och skrivit mer ingående om vad undervisning med hjälp av datorer och sociala medier kan tillföra ämnet.
Bokens målgrupp är blivande och verksamma lärare i grundskolans årskurs 7 till 9 samt gymnasieskolan. 
Andra upplagan.Nedladdningar:272
Besök:894

Läs boken Samhällskunskapsdidaktik : utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Samhällskunskapsdidaktik : utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande pdf download
Samhällskunskapsdidaktik : utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande e-bok apple
Samhällskunskapsdidaktik : utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande bok pdf svenska
Samhällskunskapsdidaktik : utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande epub books download
Samhällskunskapsdidaktik : utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande las online bok
svenska Samhällskunskapsdidaktik : utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande pdf
Samhällskunskapsdidaktik : utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande book online
Samhällskunskapsdidaktik : utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande book på svenska
Samhällskunskapsdidaktik : utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande audiobook svenska gratis
Samhällskunskapsdidaktik : utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande pa svenska pdf free download
Samhällskunskapsdidaktik : utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande på svenska pdf
Samhällskunskapsdidaktik : utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande on kindle
Samhällskunskapsdidaktik : utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande epub on ipad
Samhällskunskapsdidaktik : utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande svenska audiobook free
Samhällskunskapsdidaktik : utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *