>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2017-12-27
Språk:Svenska
ISBN-10:9789139115649
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 7587,16 KB

I denna bok får läsaren veta när allmänna handlingar ska hållas hemliga och när de som är verksamma inom stat och kommun har tystnadsplikt. Framställningen utgår från de grundläggande reglerna i tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och offentlighets- och sekretesslagen.

Först behandlas frågor av allmän räckvidd, bland annat vad som menas med allmän handling, sekretess och meddelarfrihet och hur det praktiskt går till att få del av allmänna handlingar. Sedan lämnas en närmare orientering om sekretessen inom polisväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, utbildningsväsendet, skatteväsendet och domstolsväsendet. Viktigare rättsfall och ett utförligt sakregister ingår, liksom de aktuella författningstexterna.

Sedan föregående utgåva har ett antal ändringar skett i den lagstiftning som behandlas i boken. Dessutom har nya rättsfall tillkommit. I denna sjätte upplaga har framställningen setts över och kompletterats mot denna bakgrund.

”Sekretess i allmän verksamhet” framställer reglerna på ett lättfattligt sätt och vänder sig inte enbart till jurister, utan också till förtroendevalda och anställda inom stat och kommun samt till journalistkåren. Boken är också väl lämpad för undervisningsändamål.Nedladdningar:389
Besök:932

Läs boken Sekretess i allmän verksamhet : en introduktion till de grundläggande reglerna i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Sekretess i allmän verksamhet : en introduktion till de grundläggande reglerna pdf download
Sekretess i allmän verksamhet : en introduktion till de grundläggande reglerna e-bok apple
Sekretess i allmän verksamhet : en introduktion till de grundläggande reglerna bok pdf svenska
Sekretess i allmän verksamhet : en introduktion till de grundläggande reglerna epub books download
Sekretess i allmän verksamhet : en introduktion till de grundläggande reglerna las online bok
svenska Sekretess i allmän verksamhet : en introduktion till de grundläggande reglerna pdf
Sekretess i allmän verksamhet : en introduktion till de grundläggande reglerna book online
Sekretess i allmän verksamhet : en introduktion till de grundläggande reglerna book på svenska
Sekretess i allmän verksamhet : en introduktion till de grundläggande reglerna audiobook svenska gratis
Sekretess i allmän verksamhet : en introduktion till de grundläggande reglerna pa svenska pdf free download
Sekretess i allmän verksamhet : en introduktion till de grundläggande reglerna på svenska pdf
Sekretess i allmän verksamhet : en introduktion till de grundläggande reglerna on kindle
Sekretess i allmän verksamhet : en introduktion till de grundläggande reglerna epub on ipad
Sekretess i allmän verksamhet : en introduktion till de grundläggande reglerna svenska audiobook free
Sekretess i allmän verksamhet : en introduktion till de grundläggande reglerna ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *