>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789147015450
Språk:Svenska
Utgivningsdatum:2010-07-05
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 6439,49 KB

Sexologi är ett tvärvetenskapligt samlingsverk skrivet av Sveriges främsta experter på området. Denna tredje upplaga har fått ett ännu bredare innehåll än tidigare och omfattar nu både fler och nya kunskapsområden. Boken är indelad i tio avsnitt som motsvarar olika aspekter på sexualiteten. De medicinska och naturvetenskapliga kapitlen handlar dels om anamnes, undersökning, diagnostik och behandling, dels om sjukdomar som medför skador som direkt drabbar funktioner som är väsentliga för sexuallivet. De psykologiska, sociala och samhällsvetenskapliga kapitlen tar upp samhälleliga och strukturella aspekter på sexuella problem och fenomen, individuella såväl som parrelaterade.

Läs mer
Sexologi spänner över många specialiteter. Den vänder sig därför till både medicinstudenter, läkare, psykologer, barnmorskor, socionomer och andra sexologistudenter. Boken är också lämplig för många andra grupper som arbetar med människor, t.ex. präster, jurister och lärare, samt inte minst för politiker och journalister.

Om författarna
Lotta Löfgren-Mårtenson är docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi, vid Malmö högskola, samt NACS-auktoriserad specialist i klinisk sexologi. Hon har erfarenhet både av kliniskt arbete och forskning i sexologi, och är koordinator vid Nordens enda mastersprogram i sexologi.

Per Olov Lundberg är professor i neurologi vid Uppsala universitet. Han har arbetat med sexologiska frågeställningar, framför allt som forskare och med undervisning sedan slutet av 1960-talet. Han är också NACS-auktoriserad specialist i klinisk sexologi och en av grundarna till fl era sexologiska organisationer, både i Sverige och internationellt.Nedladdningar:495
Besök:913

Läs boken Sexologi i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Sexologi pdf download
Sexologi e-bok apple
Sexologi bok pdf svenska
Sexologi epub books download
Sexologi las online bok
svenska Sexologi pdf
Sexologi book online
Sexologi book på svenska
Sexologi audiobook svenska gratis
Sexologi pa svenska pdf free download
Sexologi på svenska pdf
Sexologi on kindle
Sexologi epub on ipad
Sexologi svenska audiobook free
Sexologi ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *