>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2014-08-18
Språk:Svenska
ISBN-10:9789127136670
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 9178,59 KB

En majoritet av de sjukdomar som människor dör av idag orsakas av några få ohälsosamma levnadsvanor. Den här boken ger praktiska verktyg för att arbeta sjukdomsförebyggande och stötta patienter att förändra sina beteenden. Med pedagogiska fallbeskrivningar och filmade exempel visar Barbro Holm Ivarsson hur hälso- och sjukvårdspersonal kan samtala strukturerat om levnadsvanor. Metoderna utgår från forskning och rekommendationer från Socialstyrelsen.

Samtliga tre rådgivningsnivåer som används inom vården berörs: enkla råd (traditionell rådgivning), rådgivande samtal (motiverande samtal, MI) och kvalificerat rådgivande samtal (KBT-inriktad metod). I boken ges en gedigen bakgrund till ämnesområdet med förklaringsmodeller och utbredning av riskfaktorer. Författaren ger också inspirerande exempel på hur olika landsting konkret arbetar hälsofrämjande, samt hur myndigheter på nationell nivå och internationella organ arbetar med frågorna.

Behovet av insatser är stort eftersom rökning, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor orsakar större delen av den förtida dödligheten i Sverige idag. För att motverka denna nya sjukdomsvåg har Socialstyrelsen utfärdat Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder som gäller för vårdens alla nivåer riktlinjer som beskrivs på ett lättillgängligt sätt i boken.

Denna grundbok riktar sig till studerande och yrkesverksamma inom människovårdande yrken, främst sjuksköterskor, läkare, hälsopedagoger, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister, psykologer och socionomer. Den är även skriven för politiker, folkhälsovetare, beslutsfattare och verksamhetschefer inom vård och omsorg.

På bokens webbplats finns boken online tillsammans med extramaterial som stöd för lärande. Bl.a. finns filmade samtal utifrån de olika rådgivningsnivåerna, författarens kommentarer, instuderingsfrågor och presentationsmaterial som kan användas i utbildningssammanhang. Genom en personlig kod i boken får du tillgång till materialet.

ExtramaterialNedladdningar:233
Besök:911

Läs boken Sjukdomsförebyggande metoder : samtal om levnadsvanor i vården i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Sjukdomsförebyggande metoder : samtal om levnadsvanor i vården pdf download
Sjukdomsförebyggande metoder : samtal om levnadsvanor i vården e-bok apple
Sjukdomsförebyggande metoder : samtal om levnadsvanor i vården bok pdf svenska
Sjukdomsförebyggande metoder : samtal om levnadsvanor i vården epub books download
Sjukdomsförebyggande metoder : samtal om levnadsvanor i vården las online bok
svenska Sjukdomsförebyggande metoder : samtal om levnadsvanor i vården pdf
Sjukdomsförebyggande metoder : samtal om levnadsvanor i vården book online
Sjukdomsförebyggande metoder : samtal om levnadsvanor i vården book på svenska
Sjukdomsförebyggande metoder : samtal om levnadsvanor i vården audiobook svenska gratis
Sjukdomsförebyggande metoder : samtal om levnadsvanor i vården pa svenska pdf free download
Sjukdomsförebyggande metoder : samtal om levnadsvanor i vården på svenska pdf
Sjukdomsförebyggande metoder : samtal om levnadsvanor i vården on kindle
Sjukdomsförebyggande metoder : samtal om levnadsvanor i vården epub on ipad
Sjukdomsförebyggande metoder : samtal om levnadsvanor i vården svenska audiobook free
Sjukdomsförebyggande metoder : samtal om levnadsvanor i vården ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *